שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מהוראה להנחייה - יישום תכנית כישורי חיים, מסמך  מתכלל
תכללה:  דפנה אייזן-בראשי
 

מבוא

בתאריכים 9-10/07/2007 התקיימה השתלמות הקיץ של מדריכי שפ"י בנושא: "המעבר מהוראה להנחיה ביישום תוכנית כישורי חיים". הנחת היסוד של ההשתלמות הייתה כי תפקיד היועצים לסייע למחנכים ליצור דיאלוג קבוצתי מצמיח. יצירת דיאלוג כיתתי מסוג זה מחייב את המורה להשתמש בכלי הנחיה המקדמים הקשבה, ערבות הדדית קבוצתית, והעצמת הפרטים השייכים לקבוצה. כלים אלה שונים בחלקם מכלי ההוראה המקובלים והידועים למורים. בתהליך מקביל נדרשים היועצים להנחות את חדרי המורים, והמדריכים להנחות את היועצים. מכאן שאתגר ההנחיה מהווה מרכיב מרכזי ביישום התוכנית ברמות השונות.

 

בהשתלמות פעלו במקביל שבע קבוצות אשר הונחו על ידי שבעה מנחים שונים. המנחים קיבלו אותן הנחיות ואותה הכנה מקדימה. יחד עם זאת, כמצופה, התפתחו שבע סדנאות שונות, כאשר כל מנחה הביא לקבוצה את הנוכחות הייחודית שלו ואת "האני המאמין" המקצועי שלו. ניתן לראות גם בכך מודלינג לעבודה בשטח, שכן בסופו של דבר, כל מנחה מביא לקבוצה את עצמו כפי שהוא, עם תרומתו הייחודית, ובכך משפיע על דרכי העבודה בקבוצה ועל כיווני עבודתה. ואולם, ניתן גם לזהות  בין הקבוצות השונות קווים דומים ומקבילים הן מבחינת התכנים שעלו והן מבחינת התהליך שהתרחש.

מטרת מסמך זה לאגם את הידע, התובנות, התרגילים והסדנאות אשר ייושמו ופותחו ביומיים אלה. חומרים אלה יכולים לשמש כלי עבודה למדריכים וליועצים בבואם לעבוד על נושא ההנחיה. כל הכתוב במסמך זה מתבסס על תיעוד העבודה שנעשתה בקבוצות השונות. הקורא מוזמן להתייחס לשלל החומרים המופיעים בקובץ זה כהמלצות ורעיונות לפעולה, ומכאן לברוא לעצמו את עולם ההנחיה המתאים לו בעבודתו עם קבוצה על המעבר מהוראה להנחיה.

 

המסמך כולל ארבעה תת פרקים ונספחים

     • נספח 1 – כמה מילים על המשימה המרכזית
     • נספח 2 - סוגי קבוצות
     • נספח 3 - תהליכים קבוצתיים בונים והרסניים
     • נספח 4 - מיומנויות הנדרשות מהמנחה

 

 

להלן שמות המנחים: דפנה אייזן-בראשי, רונית בן-דב, מיקי גרבר, אילן ולד, מאירה טמיר-לוטנר, אבנר יציב, הדר צפריר

תיעוד סדנאות בנות יומיים בנושא "המעבר מהוראה להנחייה"

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015