שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הצעה לפעילות חינוכית עם תום שביתת המורים
13.12.07
 

מוגשת לכם הצעה לפעילות בחדרי מורים והצעה לשיחות מורים תלמידים שיכולות לשמש אתכם כבסיס לבניית התערבות בבתי הספר עם תום השביתה במערכת העל-יסודית.

 

החזרה ללימודים לאחר שביתת המורים מפגישה תלמידים ומורים לאחר תקופה של נתק ממושך, במהלכה חווה כל אחד מהצדדים חוויות ועבר התנסויות, לעיתים ללא תקדים.

התלמידים, בהיעדר מסגרת מובנית, בילו את התקופה בדרכים שונות: חוסר מעש, בילויים שונים, ציפייה לחזרה ללימודים או ביצירת מסגרות חילופיות ללמידה או לעיסוק אחר.

המורים, בחלקם, התגייסו למאבק ובטאו בדרכים מקוריות ומגוונות את מחאתם, אחרים חיפשו ומצאו ערוצים חלופיים להתפרנס. מעקב אחר שביתת המורים באמצעות התקשורת אפשר להיחשף לפן אחר וחדש של ציבור המורים.

 

הצעה לפעילות בחדרי המורים

הכנה מקדימה עם המורים:

ציבור המורים כולו חווה במהלך השביתה סערה רגשית רבה. מורים התמודדו עם מצבים לא מוכרים בהקשר  למחאה  ובשל הצורך להתפרנס.

על מנת להקל עליהם את החזרה למסגרת העבודה קיימת חשיבות לעבד עימם את החוויה שעברו מתוך כוונה  לאפשר להם להקל על מטעניהם הרגשיים ולאפשר להם להכיל ביתר קלות את חוויות התלמידים ודעותיהם, שעלולות להיות לעיתים אף מתגרות.

 

מרבית השאלות שמוצעות לעבודה עם התלמידים מתאימות גם ליישום במהלך עבודת עיבוד השביתה עם המורים.

 

חשוב לשים לב!

יתכן כי במהלך העבודה בחדר המורים  יתעורר ויכוח סביב השאלה האם ההסכם השיג את מטרותיו, האם היו כאן הצלחה או כישלון. יש לזכור כי דיון בהישגי השביתה אינו מוקד העבודה. המוקד בעבודה עם המורים הוא התהליכים הרגשיים, החברתיים המשפחתיים שעברו המורים במהלך השביתה תוך בחינת התהליך ממרחק של זמן, ובחינת למידות משמעותיות שהתרחשו במהלכו. 

 

 

הצעה לשיחות עם תלמידים

במפגש המחודש בין מורים לתלמידים לאחר השביתה מגיעים שני הצדדים טעונים בחוויות רבות, חלקן קשור במישרין לשביתה וחלקן פחות. השיחה שתתפתח במפגש זה מטרתה:

 •  ליצור חיבור מחודש ביניהם
 • לבדוק מה שלומם של התלמידים
 • לאפשר להם להמליל רגשות ומחשבות הקשורים לתקופת השביתה
 • לאפשר להם להביע עמדות שונות כלפי השביתה
 • לאתר תלמידים השרויים במצבי מצוקה, לחץ או משבר

 

להלן הצעה לשאלות אפשריות:

 • כיצד מרגישים היום לאחר תקופה ארוכה של נתק מבית הספר?
 • כיצד נוצל הזמן במהלך השביתה?
 •  אילו מחשבות ורגשות התעוררו במהלך השביתה?
 • משהו שרצית להגיד לצדדים המעורבים בשביתה.
 • משהו שהפתיע אתכם בהקשר לשביתת המורים.
 • מהו מחיר השביתה בעיניך?
 • למידה חדשה שהייתה לך במהלך השביתה.

 

חשוב לשים לב!

לתלמידים ולמורים עשויות להיות עמדות מגוונות לגבי שביתת המורים ולגבי הישגיה. בשיחה הראשונית המפגישה את המורים והתלמידים לאחר השביתה חשוב להימנע מלהיגרר לויכוח עם התלמידים אם יובעו דעות שמתנגדות לשביתה או לחילופין שמזלזלות בהישגיה

מטרת השיחה, בין השאר, לאפשר הבעת מגוון עמדות בנושא. המגוון והשונות בעמדות ממחישים את המורכבות  שבנקיטת צעד כמו שביתה, הן בשל הרווחים והמחירים הכרוכים באופן אימננטי בהכרזתה, והן בשל העובדה כי כאשר מדובר בצעד שננקט בידי נציגי ציבור האמור לייצג אותו, לא ניתן לעולם להגיע לאחידות דעות

השהייה הממושכת מחוץ למסגרת החינוכית עלולה לזמן מצבי סיכון ואף להחריף מצבי מצוקה בקרב התלמידים. שיחה זו עם התלמידים מהווה גם אמצעי עבור  המורים לאתר תלמידים השרויים במצוקה.

 

 

להורדת הקובץ לחץ כאן 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/03/2019