שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
החופש להיות
לקט פעילויות לקראת חופשת הקיץ
 

חופש... עצמו עיניים. בטאו בלב את המילה "חופש"... ומייד נשמעת מנגינה, והנה מורגש ריח... ובגוף מתפשטת לה תחושה, חופש ! חופשת הקיץ מזמנת לתלמידינו חודשיים תמימים  של הוויה שונה מהוויית  בית הספר. הוויה המתאפיינת בעיקר בשבירת השגרה ובהיעדר סדר יום קבוע. ההתנתקות משגרת בית הספר חשובה ביותר ומאפשרת  מנוחה, "מילוי מצברים" נפשיים ואגירת כוחות לשנה הבאה. עם זאת, המעבר החד ממסגרת ברורה, שיש בה שגרה מסודרת ומובנית למצב של ריק והיעדר  סדר יום מינימאלי, עלול להיות מורכב.

האם החופש "גדול" על ילדינו? לא בהכרח. החופש הוא מרכיב משמעותי בהתפתחות הילד, כל ילד וכל נער זקוק למרחב בחירה, מרחב אוטונומיה ופנאי כדי ללמוד לבחור, כדי ללמוד להקשיב לרצונותיו וצרכיו, כדי להכיר את עצמו, ככה סתם – בחוסר מעש...  כדי ללמוד להתיידד עם עצמו. אנו מזמינים אתכם, צוותי החינוך, לבחור להתייחס לחופשת הקיץ במימד החיובי שלה, ומתוך כך להקנות לתלמידים אסטרטגיות של ניהול עצמי יעיל בזמן החופשה ולעזור להם לבסס כלפי החופשה עמדה של אופטימיות, תקווה וכוחות מחד גיסא, ועמדה של אחריות אישית, ערנות ומוגנות עצמית מאידך גיסא.

לקראת חופשת הקיץ כתב עבורכם אגף תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י,  רעיונות לפעילויות עם צוותי החינוך, התלמידים וההורים. חשוב שבתום הפעילות החווייתית יתקיים דיון אשר יעודד את התלמידים לפתח עמדה של מודעות ליתרונות החופשה כמו גם לחסרונותיה, ויעזור להם לחשוב על רעיונות ודרכים לניהול עצמי יעיל במהלך חופשת הקיץ. לאורך כל הפעילויות  יש להדגיש בפני התלמידים את החשיבות בקיום דיאלוג עם הוריהם לגבי החופשה, חשיבות הדיווח להורים, בקשת הרשות וכיבוד סמכות ההורים והחוק. לסיום, מומלץ לאפשר לתלמידים לרשום את מספר הטלפון או כתובת המייל שלכם, המורים, תוך הזמנה להתקשר ולדבר עמכם בעת הצורך.

 

החופש להיות-לקט פעילויות לקראת חופשת הקיץ

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015