שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כשורי חיים - רציונל התכנית
 

כישורי חיים - לשם מה?

תוכנית כישורי חיים הינה תוצר של ההכרה כי בית הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התוכנית היא שלמידה רגשית חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסיי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה אותה. רוב הכישורים המשמעותיים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אלא נרכשים, ולכן ניתן ללמד אותם, להתאמן בהם ולהגיע לרמת שליטה בהם.

החשיפה של התלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים הן באופן ישיר והן באופן עקיף, בין היתר דרך אמצעי התקשורת השונים מחייבת את בית הספר להתייחס לצד היעדים המסורתיים שלו (למידה והשכלה), גם למצבי החיים שהתלמידים חווים ונדרשים להתמודד איתם בחיי היום יום בבית הספר , במשפחה ובחברה. על מנת לא ליצור מצב של ניתוק, שבו בית הספר הוא מקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על החיים יש ללמוד מחוץ לכותלי בית הספר, בית הספר נדרש לראות במצבי החיים השונים שהילדים מתנסים במסגרת מעגלי ההשתייכות שלהם (משפחה, בית ספר, קבוצת הגיל וכדומה) מרכיב חשוב בתוכנית הלימודים כחלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית.

בשנות ה - 90 עסקה המערכת החינוכית בארץ בשאלת דמותו של הבוגר הרצוי ודמותה של המערכת החינוכית העתידית, שצריכה ליצור את התנאים המתאימים לחינוכו של הבוגר הרצוי.
 ( אבירם, 1994,  אלוני, 1994, גורדון 1994, סלומון, 1994 עשור 1994)

מתוך ניירות עמדה אלו ניתן לגזור תאור של אדם  במיטבו:
אדם במיטבו  הוא אדם  אוטונומי, בעל השקפת עולם ערכית, מוסרית המכוונת את האדם למציאת משמעות,  בעל תחושת השתייכות, בעל יכולת ליצור קשרים בין אישיים ולפעול למען  הזולת , בעל מודעות עצמית  לכוחות, לחולשות, לסיכויים ולסיכונים, לגבולות הפנימיים ולגבולות החיצוניים; אדם במיטבו הוא בעל הנעה פנימית; בעל יכולת לממש את  נטיותיו ואת יכולתו ; בעל יכולת לגמישות בהתמודדות עם שינויים ומצבים משתנים; בעל כישורים לניהול עצמי הכוללים אקטיביות, יכולת להבעה, יכולת לניהול ולויסות רגשות  , שליטה עצמית , מנהיגות; בעל יכולת בחירה בחיים המכוונים  על  ידי מחשבה מעמיקה ומשוחררת; בעל כישורים לרכישת ידע , לארגונו, ליצירת ידע, בעל  חשיבה ביקורתית; בעל יכולת לכוון את  חייו על פי המטרות שהציב לעצמו.

תאור זה מהווה מתווה לתוכנית כישורי חיים. התוכנית פועלת לפיתוח כשירות רגשית חברתית של תלמידים ולחיזוק היכולת שלהם להשתמש במשאבים פנימיים וחיצוניים בהתמודדות עם סוגיות התפתחותיות ועם מצבים שונים בהם הם מתמודדים.

 

כישורי חיים - מה כוללת התכנית?

  • התוכנית מתמקדת בלמידת כישורים תוך אישיים ובינאישיים, כגון: מודעות עצמית וניהול עצמי, שליטה עצמית, כישורי חברות, תקשורת בין אישית, אמפתיה, אסרטיביות, פתרון בעיות, קבלת החלטות, והתמודדות עם מצבי לחץ ושינוי.
  • ידע,  הבהרת ערכים ופיתוח כישורים בנושאים כגון: חוסן, זכויות ילדים,  מיניות,  מגדר,  משפחה, קריירה , למידה, מניעת התנהגויות סיכון,  מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים, מניעת אלימות הצקה מילולית פיזית ומינית,  צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת , עיתונות ואינטרנט,  חינוך לחירום.

התוכנית מציעה בכל שכבת גיל לערוך שיחות עם תלמידים על החיים שלהם, על התנסותם במשימות הגיל, על גיבוש זהותם, על מיניותם, על המפגש שלהם עם התנהגויות סיכון ועל מצבי חיים שונים בהם הם מתנסים.

השיחות נבחרו בהתאמה  לקריטריונים הבאים:

  • היכולת הקוגניטיבית הרגשית והחברתית של שלב  הגיל בו נמצאים התלמידים
  • משימות הגיל הניצבות בפניהם
  • מצבי חיים אופייניים לגיל

 

כישורי חיים - איך תתבצע התכנית.

תוכנית כישורי חיים תופעל בכיתות א-ט כשעה שבועית במסגרת שעת המחנך.

היועצת החינוכית תכשיר ותדריך את המורים  לניהול שיח קבוצתי בתכנים אלו.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015