שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תכנית "כישורי חיים" – שילוב בין כישורים, נושאים התפתחותיים, נושאים מניעתיים ותכניות לימודים / המערכת
 

מצבי חיים כבסיס להתנסות וללמידה

בבית-הספר מתנסים התלמידים במשימות רבות בתחום האינטלקטואלי, החברתי, הרגשי והגופני. לאופי החוויות שהילדים חווים באינטראקציות השונות עם האחרים בסביבתם יש השפעה על פיתוח התפיסות שלהם כלפי עצמם ועל אופי התמודדותם עם מצבי החיים השונים. למידה ממצבי חיים מזמנת עיסוק בפיתוח מודעות ל"עצמי", בפיתוח כישורי התמודדות במתן מידע רלוונטי לנושאים, הקשורים במצבים אלה ודומיהם.

 

נדגים את בניית התכנית על בסיס מאפייני הגיל ומצבי חיים אופייניים  לכיתות ה-ו:

בבתי-הספר היסודיים שש שנתיים מהווה קבוצת הגיל של כיתות ה'-ו' את הקבוצה הבוגרת. בתוקף מעמד זה מזומנת להם התנסות בתפקידים שונים בבית-הספר.

תלמידי כיתות ה'-ו' נמצאים בתקופת  טרום התבגרות. התחלת ההתפתחות הגופנית (בעיקר אצל הבנות), החשיבה מתחילה את שלבה הגבוה – שלב החשיבה הפורמלית, מתחיל החיפוש אחר הזהות העצמית, גובר שמקלה של קבוצת הגיל כגורם המשפיע על תפיסת העצמי ועל התמודדותם במצבים השונים.

החיפוש אחרי הגברת העצמאות מעמיד את בני הגיל בקונפליקטים עם ההורים ועם אנשי מימסד אחרים. בגיל זה בולטים בעיקר הקונפליקטים הנובעים מהיותם של הילדים בתווך בין שתי קבוצות ההשתייכות עיקריות המשפחה וקבוצת הגיל.

 

החברות בתוך קבוצת הגיל תופסת מקום חשוב בחיי הילדים. מצד אחד משמשת קבוצת הגיל כקבוצת השתייכות, תמיכה וכמקור להשוואה חברתית המסייעת במשימות ההתפתחות, מצד אחר היא מעמידה את הילדים במצבי סיכון העלולים להיגרם מכניעה ללחץ קבוצתי, מפיתוי לחקות התנהגות של מבוגרים כגון: דפוסי בילוי, עישון, שתייה, לבוש וכד' ומניצול מעמדם כבוגרים בחברת הילדים להתנהגויות שליליות הנותנות ביטוי לכוחם.

 

אירוע חיצוני המתרחש בתקופה זו היא המעבר לחטיבת הביניים. מעבר לסביבה חברתית חדשה להתנסות במערכת גדולה להתמודדות לימודית גבוהה יותר ולהפיכתם מחדש לקטנים בקבוצת הגיל. המעבר הצפוי מעסיק מאד את הילדים בכיתות ו' בבית-הספר היסודיים א'-ו'.

 

 להורדת הקובץ

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015