שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כישורי חיים - ידע תיאורטי ויישומי
 

רקע תיאורטי ויישומי  |  "כישורי חיים" - מאפייני התכנית  |  כישורי הדרכה

נושאים שונים  |  תכניות וסדנאות מהשטח  |  פרסומי שפ"י

 

רקע תיאורטי ויישומי

 

"כישורי חיים" - מאפייני התכנית

 

 

כישורי הדרכה

 

גישות וכלים לעבודה עם תלמידים

 

 

תכניות וסדנאות מהשטח

תכניות וסדנאות שהוכנו ע"י יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2022