שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות אגף לקויות למידה והפרעת קשב
 
 

 

מנהלת האגף: דני ז'ורנו פרסיאדו - מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב  -  073-3931801

 

בעלי תפקידים באגף:

 

הילה אהוד מור-חיים - מפקחת ממונה אבחון והתאמות בתחום לקויות למידה

שלומית אברהם - מפקחת מערך הכשרה בתחום לקויות למידה והפרעת קשב

הילי שמיר - מדריכה ארצית, מרכזת תחום פדגוגיה מותאמת ומימון אבחונים

הילה פורטנוי - מדריכה ארצית, מרכזת פיתוח והערכה של התכנית ״מלקויות ללמידה״

הדס אליזוב – מדריכה ארצית, מרכזת תחום הכלה והשתלבות, פיתוח כלים דיגיטליים ודיונים בחריגי מל"ל

ג'ואד דוויק - מדריך ארצי, מרכז העבודה במגזר הלא יהודי ומערכות התקשוב

אילת שלף - רכזת לשכה ב', אגף לקויות למידה והפרעת קשב

רשימת מדריכים מחוזיים וארציים 

 

רשימת בעלי תפקידים במחוזות 

 

אגף לקויות למידה מכיר בזכויותיו של התלמיד עם לקות הלמידה ומתוך כך פועל למתן הזדמנות שווה.

עקרונות מנחים מובילים את תפיסת העולם של האגף:

 • תלמיד עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב הינו תלמיד בעל יכולת אינטלקטואלית תקינה המאפשרת לו ללמוד, להתקדם ולבטא את יכולותיו.

 

 • הבסיס להצלחתו של כל תלמיד במערכת החינוך, ובמיוחד תלמיד עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב תלוי בקשר ובמערכת היחסים המתקיימת במשולש הבסיסי שבין הצוות החינוכי (כל אנשי המקצוע), התלמיד ומשפחתו.

 

 

 • חתירה לידע עדכני - שילוב בין הידע המחקרי העדכני ביותר לבין צרכי  השדה חיוני על מנת להתאים ולפתח את המענים הראויים לקידום התלמידים. 

 

 • ההתאמות בבחינות הבגרות הן שלב ברצף של התערבויות חינוכיות הניתנות לתלמיד במסגרת בית הספר. בבסיס התפיסה  המקצועיות האגף דוגל בגישות של "תגובה להתערבות"  (RTI) - מהתערבות ותשומות לכלל הכתה ועד התייחסות ממוקדת (קבוצתית/פרטנית) עם תלמידים הזקוקים לכך

 

 • התבוננות על צרכי  התלמיד כמכלול, על ההיבטים הקוגניטיביים, הלימודיים, הרגשיים והחברתיים.

 

 • קידום למידה אקטיבית ועצמאית והקניית אסטרטגיות ומיומנויות למידה מגוונות הנן קריטיות עבור תלמיד עם לקות למידה.

 

 • שמירה על  שוויוניות וצמצום פערים של תלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב

 

 

 

מטרות האגף:

 • עיצוב וקביעת מדיניות בתחום הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב במערכת החינוך
 • הנגשת  מענה רב תחומי  הולם ומותאם לתלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב
 • הכשרת אנשי מקצוע (מורים, יועצות חינוכיות, פסיכולוגים חינוכיים, מדריכים) בתהליכי זיהוי, איתור וטיפול בתלמידים אלה
 • קידום תכניות לצמצום פערים  עבור תלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב
 • פיתוח כלים לקידום ההוראה והלמידה של תלמידים עם לקויות למידה המותאמים לדרכי למידה ייחודיות המאפיינות את תחומי הדעת השונים.
 • טיפוח תרבות ושגרות ארגוניות בית ספריות התומכות בקידום תלמידים עם ל"ל וה"ק
 • פיתוח מקצועי והנחלת הידע בקרב  צוותי החינוך בבתי הספר ודאגה להתפתחות מקצועיות ומומחיות בתחום.
 • מעבר ממתן התאמות בדרכי הבחנות להתערבות והתאמת דרכי למידה והוראה
 • יצירת סטנדרט בכל הקשור באבחונים לסוגיהם, שימוש בהתאמות בדרכי הבחנות ואופן אישורן.
 • סיוע בהנגשת המענים גם לתלמידים עם לקויות למידה בקרב אוכלוסיות מוחלשות שידם אינה משגת
 • תאום הטיפול באוכלוסיית התלמידים עם ל"ל וה"ק עם האגפים השונים במשרד החינוך

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2022