שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מדיניות אגף לקויות למידה והפרעת קשב
 

אחת המטרות המוצהרות של מערכת החינוך בישראל הינה מתן שוויון הזדמנויות לילדים בעלי רקע מגוון. אוכלוסיית התלמידים עם לקות הלמידה והפרעת קשב וריכוז נמנית על קבוצת התלמידים הזקוקים לעיתים להתייחסות שונה. האגף ללקויות למידה והפרעת קשב, שפ"י, אחראי על התוויית מדיניות המשרד ויישומה בכל הקשור לאיתור, טיפול וקידום תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב על פני רצף הגילאים.

להלן המסמכים העיקריים עליהם התבסס משרד החינוך בגיבוש המדיניות ותכנון הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב בישראל:

 

 

ממשקים ושיתופי פעולה עם אגף חינוך מיוחד/הכלה והשתלבות: 

 

חוזרי מנכ"ל:

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/01/2023