שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מכוונים להטמעת תכנית השילוב אצל מנהלי מוסדות החינוך
(גני ילדים ובתי ספר)
 

מסמך זה הינו הוא נייר עמדה של הפסיכולוגים החינוכיים, כפי שנוסח על ידי  צוות חנוך מיוחד באישורה של הפסיכולוגית הראשית. אלו מכוונים לגבי נוהלי עבודת הפסיכולוג החינוכי  בוועדות השילוב,  

 מה מותר ומה אסור בראי חוקים וכללי אתיקה מקצועיים.    

 מסמך זה מאפשר דיון מעמיק עם מנהלי בתי הספר לגבי ארגון וניהול וועדות השילוב, ומנסה לשלב בין  שיקולי טובת הילד עם הצרכים המיוחדים במסגרות החנוכיות וזכויותיו לבין נוהל עבודה פיסכולוגית מיטבית,  המביאה בחשבון את דרישות החוק ותקנות משרד החינוך, יחד עם גבולות מקצועיים ומשאביים של השרותים הפסיכולוגיים.   

מסמך זה מתייחס גם לתקנת "זכות השימוע" שנתווספה באחרונה לחוק חינוך מיוחד.

 

נייר עמדה של הפסיכולוגים החינוכיים

מצגת

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/10/2016