שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מדיניות וחוזרי מנכ"ל - סמים, אלכוהול וטבק
 
  • אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון, כ"ו באייר תש"פ, 20 במאי 2020
    בחוזר זה, קיימת התייחסות רחבה לטיפול בהבאת אלכוהול או שתייתו בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות.
    ההתייחסות בפרק ב': אורחות חיים התנהלות בשגרה, סעיף 2.5 עמודים 44-45,
    בהתמודדות עם אירוע מומלץ ורצוי להתייעץ עם המדריכה המחוזית מהיחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022