שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מניעת השימוש בסמים
 

|   מדיניות  |  ידע תיאורטי ויישומי  |  תכניות התערבות וסדנאות   |  

|   יוזמות מהשטח  |  אתרים מומלצים   | 

חודש המאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול  |

 

 

מדיניות

 

סמי פיצוציות

 

ידע תיאורטי ויישומי

 

 

 

 תכניות התערבות וסדנאות

 

יוזמות מהשטח

 

אתרים מומלצים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/11/2020