שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
פיתוח ידע ותוכניות להתערבות רגישת תרבות, לשם מה?
 

מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים.

 

מערכת החינוך פועלת בעידן המאופיין בשונות תרבותית גדולה, חברת התלמידים בבתי הספר בישראל היא רב-תרבותית (דתות,לאומים,מוצאים אתניים שונים) . חלק ניכר מן העבודה המקצועית נעשית בקרב אוכלוסייה ממגזר או מרקע תרבותי השונה מרקעו התרבותי של איש המקצוע.

לכן, לא ניתן להסתפק בתוכנית מניעה חינוכית אחידה לכלל התלמידים ויש לדאוג לכך שהמסרים החינוכיים יהיו רלבנטיים ומחוברים לרקע התרבותי של התלמידים והוריהם. כמו כן, יש לפתח דיאלוג יצירתי שיתחשב בכל השותפים בלמידה ובנושאים הקשורים לתרבותם.

 

 

כחלק ממדיניות היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק מושם דגש על פיתוח ידע ותוכניות רגישות תרבות. בקרב מדריכי היחידה, מזה מספר שנים, מדריכים האמונים על פיתוח והתאמה תרבותית של התוכניות השונות.

במהלך השנתיים האחרונות פותח מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים.

 

הדגשים מתוך המדריך

  • כל חברה היא מרובת תרבויות.
  • אוכלוסיית בתי-הספר היא מרובת תרבויות.
  • היועץ שייך לתרבות מסוימת.
  • במפגש בין יועץ לנועצים מתקיים מפגש בין תרבויות שונות.
  • בחברה מרובת תרבויות הייעוץ חייב להיות בגישה רב-תרבותית. היועץ ישמש כסוכן תרבות, המקדם הבנה רב-תרבותית במוסד החינוכי. היועץ אחראי על הגישה הרב-תרבותית, שכוללת פיתוח מודעות לרגישות תרבותית, לקונטקסט תרבותי ולמיומנויות תקשורת רב-תרבותית.
  • חשיבות הכרת תרבותם הייחודית והערכתה, וציפיותיהן הייחודיות של הנועצים.
  • נדרש שילוב של מידע רלוונטי על תרבות המוצא של העולה עם המודעות של היועץ למידת השוני והדמיון בין מערכת הערכים שלו לבין זו של הנועץ.
  • על היועץ לזהות ולהעריך את דפוס העבודה הדומיננטי בהקשר לעבודה עם  אוכלוסיית העולים.
  • הבנת הגורמים התרבותיים בהקשר החברתי תאפשר לחזק או להחליש התנהגויות מסוימות אצל הפרט.

 

 

מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים

גישה רגישת תרבות, 2009

 

כתיבה ועריכה: נגה נחשון

פרקי החוברת להורדה

הערה: כל הקבצים הינם קבצי pdf

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2015