שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
צפייה בתוצאות שאלון אח"מ
כניסה והנחיות לצפייה בתוצאות השאלון 
 

הצפייה בדוחות אח"מ נעשית באמצעות הקלדת פרטי הזדהות אישיים של מנהל בית הספר במערכת פק"מ (פרסום קבצים ממודר) של משרד החינוך בקישור צפייה בדוחות בדף זה.

מערכת פק"מ היא מערכת כללית המשמשת לצפייה בנתונים שונים כגון תלושי משכורת, ציוני בגרויות ועוד. (מנהל שאין בידיו הפרטים יכול ליצור קשר עם מוקד הסיסמאות במשרד החינוך בטלפון 03-9298888 ).

המערכת שומרת על חסיון מוחלט של הדוחות ואיש מלבד המנהל אינו יכול לצפות בהם.

לתשומת לבכם: גם הגישה לדוחות שנערכו בשנתיים האחרונות נעשים מעתה בדרך זו כלומר שם המשתמש והסיסמה ששימשו לצפייה בדוחות עד כה אינם רלוונטיים עוד. כמו כן, מעתה לא יישלחו מכתבים למנהלים עם פרטי הכניסה למערכת. בכל מועד כאשר מסתיימת עבודת עיבוד הדוחות נפרסם הודעה במדור "על סדר היום" בשפינ"ט על כך שהקבצים במועד מסוים הוטענו למערכת.

הוראות כניסה למערכת:

 1. הגעתם לדף ההזדהות: יש להקיש מספר תעודת זהות של מנהל בית הספר, קוד משתמש וסיסמה. (אם אין למנהל סיסמה עליו ליצור קשר עם מוקד הסיסמאות למספר המצוין במסך).

3. לבחור את האפשרות של שפ"י ולצפות בדוחות. יש לשמור את הדוחות במחשב לאחר העלאתם (לאחר שנתיים הדוחות מוסרים מהאתר).

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/05/2021