שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
חוזרי מנכ"ל - אקלים ומניעת אלימות
 
 • חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון, ע"ה/8 (ב), ניסן התשע"ה, אפריל 2015

  לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו שמחים לפרסם מצגת להטמעת חוזר המנכ"ל לצוותי הניהול והחינוך. החלק הראשון של המצגת מתייחס למבנה החוזר והתפיסה החינוכית שעומדת בבסיסו.

  בהמשך מובאים אירועים לדוגמה (Study cases) והטיפול בהם בארבעה נושאים מתוך נושאים רבים שבהם עוסק החוזר:

  אלימות פיזית בין תלמידים, פגיעה ברשת, אירוע חריג מחוץ לכותלי בית הספר ושתית אלכוהול במהלך טיול שנתי. בשניים מתוך הנושאים (אלימות פיזית ופגיעה ברשת) ישנה התייחסות גם לתלמיד בעל צרכים מיוחדים המעורב באירוע.

  כמו כן, מופיעים הסברים לנושאים כלליים: הגיל הרך, החינוך המיוחד, תבחינים לקביעת חומרת אירוע, חובת הדיווח, נוהל השעיה ותכניות התערבות מערכתיות.

  בתהליך ההטמעה ודרכי השימוש במצגת ניתן להיעזר במדריכי שפ"י.
  חשוב לציין שהמצגת אינה מחליפה את החוזר עצמו שבו מוצגות ההנחיות בפירוט רב.

  כחלק מתהליך ההטמעה של החוזר יש לעדכן את התקנונים הבית-ספרים לקראת שנת הלימודים ובמהלכה.

  אנו מאחלים לכולם שנה טובה, מצמיחה ומספקת בכל מוסדות החינוך.
  אגף תכניות סיוע ומניעה

   מצגת ההטמעה לחוזר המנכ"ל

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2019