שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
חוזרי מנכ"ל - אקלים ומניעת אלימות
 

חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון, כ"ו באייר תש"פ, 20 במאי 2020

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו שמחים לפרסם מצגת להטמעת חוזר המנכ"ל לצוותי הניהול והחינוך. החלק הראשון של המצגת מתייחס למבנה החוזר והתפיסה החינוכית שעומדת בבסיסו.

בהמשך מובאים אירועים לדוגמה (Study cases) והטיפול בהם בארבעה נושאים מתוך נושאים רבים שבהם עוסק החוזר:

אלימות פיזית בין תלמידים, פגיעה ברשת, אירוע חריג מחוץ לכותלי בית הספר ושתית אלכוהול במהלך טיול שנתי. בשניים מתוך הנושאים (אלימות פיזית ופגיעה ברשת) ישנה התייחסות גם לתלמיד בעל צרכים מיוחדים המעורב באירוע.

כמו כן, מופיעים הסברים לנושאים כלליים: הגיל הרך, החינוך המיוחד, תבחינים לקביעת חומרת אירוע, חובת הדיווח, נוהל השעיה ותכניות התערבות מערכתיות.

בתהליך ההטמעה ודרכי השימוש במצגת ניתן להיעזר במדריכי שפ"י.
חשוב לציין שהמצגת אינה מחליפה את החוזר עצמו שבו מוצגות ההנחיות בפירוט רב.

כחלק מתהליך ההטמעה של החוזר יש לעדכן את התקנונים הבית-ספרים לקראת שנת הלימודים ובמהלכה.

אנו מאחלים לכולם שנה טובה, מצמיחה ומספקת בכל מוסדות החינוך.
אגף תכניות סיוע ומניעה 


 

 

 

 

במטרה לסייע בהנחיית הצוותים החינוכיים, ומתוך רצון לחבר בין ההנחיות
"היבשות" לבין האירועים המתרחשים בשטח, פיתחנו למענכם "לומדות אינטראקטיביות" אשר מדגימות יישום נכון של הנחיות חוזר המנכ"ל. תרחישי הלומדות מבוססים על אירועים שקרו וניתן ללמוד מהן כיצד כמעט תמיד האירוע מתפתח, מתגלגל ומחייב אותנו לשינוי בנקודת המבט ובדרכי הפעולה.

 

      איך נשתמש בלומדות?

  • הלומדות מתאימות ללמידה עצמית ולתרגול אישי.
  • ניתן להשתמש בלומדות גם ללמידת צוות. במהלך הלמידה המשותפת
    אפשר לעצור את הלומדה, לקיים דיון, להתלבט ולהמשיך ולהתקדם.

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/04/2021