שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מפגש מנהל/ת ומדריכה בשלב הברור הטנטטיבי
 

הכרות עם ביה"ס

 • חלום.
 • מטרות ויעדים שנקבעו לשנה הזו. 
 • נקודות חוזק וחולשה של ביה"ס.
 • דמויות מפתח.
 • מנגנונים קיימים (צוותים, ישיבות, גורמי סיוע כוו).
 • תוכניות ומדריכים אחרים.
 • מנהיגות תלמידים.
 • תוכניות שהופעלו בעבר ומידת האפקטיביות שלהן.

חשיבה על התהליך (הגדרת משאבים נדרשים)

 • הסכמת המנהל להוביל את  התהליך בשיתוף  הצוות.
 • הגדרת משאב  זמן מנהל, יועצת, צוות מוביל, צוות מורים, תלמידים בתהליך 
 • נכונות המנהל לגייס צוות מורים למעורבות, מחויבות, פעילות ויישום.
 • נכונות לקיים תהליכים מקבילים בין מנהל וצוותו, ובין המורה ותלמידיו.

חשיבה על הקשר מנהל - מדריך במהלך הכולל

 • יצירת אמון הדדי בין המנהל והמדריכה.
 • יצירת שיח פתוח ודיאלוג בכל שלבי התהליך.
 • יצירת מוטיבציה בצוות המורים ע"י המנהל.
 • פריסת תוכנית ההדרכה לשנה הזו ע"י המדריכה.
 • מוכנות מצד המנהל לבצע שינוים מערכתיים ארגוניים התומכים בתוכנית שתבנה.

חשיבה על הקשר מנהל - מדריך במהלך הכולל

 • יצירת אמון הדדי בין המנהל והמדריכה.
 • יצירת שיח פתוח ודיאלוג בכל שלבי התהליך.
 • יצירת מוטיבציה בצוות המורים ע"י המנהל.
 • פריסת תוכנית ההדרכה לשנה הזו ע"י המדריכה.
 • מוכנות מצד המנהל לבצע שינוים מערכתיים ארגוניים התומכים בתוכנית שתבנה.

זיהוי מיקום ביה"ס בתהליך הכולל

 • ברור תחושות, מחשבות, ומניעים להצטרפות לתהליך.
 • זיהו השותפים במהלך.
 • פריסת המהלכים שנעשו עד כה  (תגובות הצוות).
 • תאור האקלים הנתפס היום, מול האקלים הרצוי בעיני הצוות.
 • תכנון השלב הבא בתהליך.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2019