שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות אגף פסיכולוגיה
 

נתב שיחות בלשכת מנהלת האגף 073-3931700

 

מנהלת האגף: ד"ר חוה פרידמן, טלפון: 073-3931838

ס/מנהלת אגף פסיכולוגיה: מיכל אנגלרט, 073-3931700

ממונה הכלה והשתלבות בשפ"י : אורנה קרשטיין , 073-3931817

 

 

מבנה האגף

לכתובות מיילים ויצירת קשר לחצו כאן

Tarsim

מטרות האגף

ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים-החינוכיים (שפ"ח) ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום.

 

השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) ממוקם במפגש שבין מערכת החינוך, ההורים והמערכת הקהילתית יישובית  ומאפשר מתן שירותים לילדים, להורים, לצוותי חינוך ולמערכת החינוך היישובית. חשיבות יתרה נוגעת לנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לילד ולמשפחתו.

 

מדיניות הפעלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשויות המקומיות נקבעת על ידי הנהלת אגף פסיכולוגיה בשפ"י, בשיתוף ובתאום עם מרכז השלטון המקומי והועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות ובהתאמה לצרכים המגוונים ברשויות המקומיות. מדיניות זו באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל "מתווה השירות הפסיכולוגי- חינוכי" תש"ע 8/א 2010.

 

אגף פסיכולוגיה מנחה את השירותים הפסיכולוגיים באמצעות נהלים וסטנדרטים לעבודה מקצועית ובכפוף לחוקים המחייבים את העיסוק בפסיכולוגיה.* כמו כן הוא מספק תשתיות הכשרה וידע תוך הקפדה על אתיקה מקצועית.** הפיקוח על עבודת הפסיכולוגים בשפ"ח מתבצע על ידי המערך הארצי, המחוזי והיישובי  של אגף פסיכולוגיה בשפ"י.

 

ביסודה של הפסיכולוגיה החינוכית מונחת התפיסה ההתפתחותית הרצופה מהלידה ועד ההתבגרות תוך חקירה והבנה של התהליכים המתרחשים במהלך הגדילה ושאיפה לאפשר ליווי מקצועי של ההתפתחות לילד, להוריו, למשפחתו ולסביבתו החינוכית. הכשרתם האקדמית והמעשית של הפסיכולוגים החינוכיים מקנה להם את היכולת המקצועית לספק שירותים פסיכולוגיים הכוללים: הערכה, התערבות, מניעה, קידום בריאות ופיתוח תוכניות לטובת הציבור אותו הם משרתים.   השירות הפסיכולוגי-חינוכי שואף לספק שירות לגילאי 3-18 שנים ובחינוך המיוחד לגילאי 3-21 שנים.

 

בעתות משבר וחירום השרות הפסיכולוגי חינוכי ברשות עומד לרשות הקהילה. הוא יהיה  שותף להיערכות החירום היישובית והחינוכית בכל רמות המניעה: משלב הכנת הקהילה על צרכיה השונים לשעת חרום ועד להתערבויות מערכתיות ופרטניות בעקבות משבר וחירום.

 

הפסיכולוגים החינוכיים, כ- 3160 במספר (שרובם עובדים בחלקיות משרה ונמצאים בשלבים השונים של ההתפתחות המקצועית) פרוסים ב- 261 שירותים פסיכולוגים חינוכיים בכל הרשויות המקומיות בארץ, בכל מגזרי האוכלוסייה.

 

מתוך כלל השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים, כ- 180 שפ"חים מהווים "מוסדות מוכרים להתמחות חינוכית" ע"י הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית של משרד הבריאות. בחלק ניכר מהרשויות המקומיות קיים שרות פסיכולוגי משלים (שפ"ם) המאפשר הרחבת השירותים הניתנים לקהילה.

 

אוגדן הפסיכולוג החינוכי -  מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי הינו תולדה של עבודה משותפת של פורום הכשרה והדרכה עם פורומים וצוותי פיתוח נוספים של אגף פסיכולוגיה בשפ"י. באוגדן התייחסות לכל המישורים הקשורים לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי.  מטרת האוגדן לשמש כ- handbook בפסיכולוגיה חינוכית. הוא מעין מגדלור המורה את הדרך בשלבים השונים של הכשרת הפסיכולוג החינוכי לפסיכולוג ולשירות הפסיכולוגי החינוכי המכשיר את דור העתיד.

 

תוכנית הפיתוח המקצועי וההכשרה בעבודה של מערך הפסיכולוגים החינוכיים העובדים בשפ"חים מתוקצבת ומפוקחת מקצועית ע"י אגף פסיכולוגיה בשפ"י. ההכשרה מתבצעת במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית, על חמשת שלוחותיה (צפון וחיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים ודרום).***

 

________________
* חוק הפסיכולוגים 1977, חוק זכויות החולה 1996, חוק החינוך המיוחד 1988.
** קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל, 2004.
*** המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

צוותי פיתוח מקצועי

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/06/2021