שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי
 

מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי

האוגדן "מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי" נועד לשמש כלי עזר לפסיכולוג החינוכי בכל שלבי ההכשרה, משלב הפרקטיקום המורחב/ההתמחות ועד לסיום תהליך ההסמכה להדרכה. האוגדן כולל הגדרות לעבודתו המיטבית של הפסיכולוג החינוכי בהיבטים של זהות מקצועית, התחומים הייחודיים לפרופסיה, אופנויות העבודה, תהליכי ההכשרה ועוד. הוא מעין מגדלור המורה את הדרך לפסיכולוג החינוכי בשלבים השונים של הכשרתו ולשירות הפסיכולוגי - החינוכי המכשיר את דור העתיד.

אוגדן זה נבחר להיות מסמך דינמי אשר מטבעו מצריך עדכון מדי תקופה, בהתאם להנחיות, לפרסומים ולהחלטות החדשות המתקבלות על ידי הגופים המקצועיים המתקשרים לעבודת הפסיכולוג החינוכי. הוא משקף שילוב של עבודת מטה ושדה השזורים יחדיו. כוחו של האוגדן בחיבור ובאינטגרציה בין גופים שונים המתקשרים לעבודת אגף הפסיכולוגיה, פורומים מקצועיים וועדות מקצועיות של האגף, הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות, המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית ועוד.

 

אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי עבר עדכון במאי 2017 בהתאם לשינויים שחלו בדרישות ההתמחות.
תודה גדולה לציפי מזרחי מפורום ההכשרה אשר עמלה והשלימה את המלאכה

 

מבנה האוגדן:

 

 פרק א' - תוכן עניינים ומבוא

 

 פרק ב' - תחומי ההכשרה

 

 פרק ג' - סביבת העבודה

 

 פרק ד' - תחומי הכשרה נוספים

 

 פרק ה - שלבי ההכשרה

 

 פרק ו' - נספחים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/02/2021