שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מדיניות האגף
 

 

מתווה עבודת השירות הפסיכולוגי

 

ניירות עמדה והנחיות

הכשרת הפסיכולוג החינוכי


  הגדרת תפקידים ומכרזים

תפקיד הפסיכולוג בוועדות על פי חוק

הנחיות משרד הבריאות

אתיקה

רשומה פסיכולוגית- מחוון לניהול רשומות בשפ"ח

ניהול תקנים

 

לקויות למידה והפרעות קשב

גיל רך

מצבי לחץ חירום ומשבר

פרויקטים

הורים

פסיכותרפיה

 

תפקיד הפסיכולוג החינוכי בקידום שותפות מיטיבה בין הורים למערכת חינוכית

 

עולים חדשים

מגזר חרדי

גמול השתלמות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2021