שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קבלת פטור ממס לילד נטול יכולת (לקויי למידה/ADHD) - מידע למנהל השפ"ח
הוכן ע"י: פורום חינוך מיוחד ארצי, אגף פסיכולוגיה, שפ"י, ינואר 2009
 

  להורדת הקובץ לחץ כאן

 

פקודת מס הכנסה קובעת זכות לזיכויים שונים לשכירים ועצמאים.אחד הסעיפים היינו סעיף 45 לפקודת מס הכנסה "זיכוי בעד נטול יכולת" הקובע בין השאר כי תושב ישראל או בן זוגו יקבל שתי נקודות זיכוי (שווי כל נקודת זיכוי 2136 ₪ בחישוב שנתי) בגין כל ילד נטול יכולת.

עד שנת 2002 הפרשנות של נטול יכולת הייתה רשימה סגורה כלומר מי שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור

בעקבות פנייה של חברים בוועדת המסים של לשכת רואי החשבון אל נציבות מס הכנסה, הוחלט להרחיב את הפרשנות של נטול יכולת כך שיחול גם על ילדים הסובלים מלקויי למידה קשים הגורמים לאיחור בהתפתחות לעומת ילדים בני גילם, ולכן נקבע עי הזיכוי האמור יינתן גם בגין ילדים שאובחנו אצלם לקויות למידה מלוות בהפרעות קשב וריכוז (ADD) והיפראקטיביות (ADHD).

על מנת להבחין בין לקויות קלות ובינוניות לבין לקויות קשות הוחלט על 3 קריטריונים:

 1. קביעה של ועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד.
 2. אישור על כך שהילד לומד במסגרת לחינוך מיוחד.(גן ילדים לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל).
 3. אישור מרופא על לקות הלמידה שימולא בטופס מיוחד: טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול  פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדוייקת  בעברית, ומאיזה תאריך אבחנה  זו תקפה.  רופא מומחה  (רופא התפתחותי / נוירולוג / פסיכיאטר) בלבד צריך למלא תעודה זו.

בנוסף לכך נקבע, כי גם ילדים הזכאים לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד יזכו את הוריהם בנקודות הזיכוי האמורות לעיל.

מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה.

 ניתן לדרוש החזר מס עבור שש השנים האחרונות בלבד - החזר + ריבית והפרשי הצמדה

התעוררה שאלת זכאות של ילדים שאובחנו כלקויי למידה שלומדים בכיתה רגילה במסגרת תוכניות שילוב (זכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרת כיתה רגילה בבית ספר רגיל). עמדת אגף מס הכנסה היא, כי זיכוי המס לא חל במקרים כגון אלו.

בכוונת אגף מס הכנסה לבחון את ביטול הפרשנות המרחיבה של סעיף 45 בדבר לקויות למידה מאחר שהתגלו מקרים שבהם הוצגו למס הכנסה אישורים כוזבים על לקויות כדי לקבל את הזיכוי ממס.

 

לאור ההוראות בפקודת מס הכנסה, על השפ"ח לנהוג בדרך הזו:

 1. סעיף 45  קובע שהתעודה הרפואית בטופס 127 תמולא ע"י רופא מומחה ולא ע"י פסיכולוג חינוכי.  כמו כן, על פי הוראות משרד הבריאות פסיכולוג חינוכי לא הוכר כגורם המוסמך לקבוע אבחנה של   ADD/ADHD . הווה אומר,  זו אבחנה רפואית שיכולה להינתן רק על-ידי רופא בעל מומחיות  מתאימה.
  לפיכך, פסיכולוג השפ"ח מנוע מלמלא או למסור תעודה רפואית על גבי טופס 127.
 2. הרשות המקומית ממונה על יישום וועדות ההשמה. הורי תלמיד שנקבעה לגביו זכאות לחינוך מיוחד  מקבלים מהרשות הודעה על החלטת ועדת השמה בטופס רשמי. במידה ואין  בידם הטופס,  הם יכולים לפנות ליו"ר הועדה ברשות לקבלת העתק.
  על מנת להקל על ההורים, השפ"ח רשאי לתת להם העתק מההחלטה, במידה ונמצא בידיו עותק.
 3. אישור על לימודים במוסד לח"מ או בגן/בכתה לחינוך מיוחד ניתן לקבל ממנהל ביה"ס או ממחלקת החינוך ברשות המקומית.
  השפ"ח מנוע ממסירת אישור לימודים במוסד חינוכי כלשהו. אין זה בסמכותו.
 4. תלמיד שעבר הערכה פסיכולוגית (כוללת אבחון) בשפ"ח ואובחן כלקוי למידה על ידי פסיכולוג  מהשפ"ח - על ההורים לקבל עותק מהדו"ח הפסיכולוגי והם חופשיים למסרו לכל מאן  דבעי.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013