שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות שפ"י
 
 

מבנה ארגוני שפ"י

מבנה ארגוני שפי

רשימת בעלי תפקידים שפ"י

לכתובות מייל ויצירת קשר - לחצו כאן

 

מודל עבודה שפ"י

מודל עבודה שפ"י- לחצו לצפייה במודל

 

תחומי אחריות

השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י), הוא אגף בכיר במינהל הפדגוגי המעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי למוסדות החינוך, לתלמידים ולהוריהם.
הפסיכולוגים החינוכיים והיועצים החינוכיים משמשים גורמים מקצועיים המספקים שירותי תמיכה וסיוע, פרטניים וקבוצתיים, שירותי אבחון, טיפול וייעוץ לתלמידים ולהוריהם, הדרכה והנחייה לצוותי חינוך ולהנהלות בתי הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, בשגרה ובחירום. כל אלה נוגעים בסוגיות הקשורות ברווחה נפשית ובבריאות נפש (כל פרופסיה עפ"י מומחיותה) בהתייחס לכל האוכלוסיות, על פי הרצף ההתפתחותי.
בשפ"י יחידות מטה המופקדות על הנושאים הבאים: כישורי חיים, קידום אקלים וצמצום אלימות, מניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק, מיניות ומניעת פגיעה, תחום הורים ומשפחה, התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה, מצבי לחץ וחירום ומניעת אובדנות, ליקויי למידה. הפעילות מתמקדת בקביעת מדיניות, בפיתוח תכניות, פיתוח מודלים להדרכה וטיפול ויעוץ לגופים פנימיים וחיצוניים.


יעוד ומטרות

קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית וחברתית של אוכלוסיית התלמידים במערכת החינוך, והובלה של בניית סביבה המתאפשרת בה רווחה נפשית לנמצאים ולגדלים בה בכל אחד מארבעת ההיבטים הבאים:

 • היבט אישי של התלמיד כפרט (תוך אישי, בין-אישי, רגשי, קוגניטיבי).
 • היבט מערכתי של המסגרת החינוכית.
 • היבט תהליכי ההוראה/למידה.
 • היבט משפחתי וקהילתי.

לגבי כל ההיבטים הללו שפ"י הציב לעצמו את המטרות הבאות:

 • ליזום ולהוביל תהליכים לקידום התפתחות - תוך אישית ובין אישית של כלל אוכלוסיית התלמידים, בהתחשב בשונות ובצרכים מיוחדים.
 • להעמיד לרשות מערכת החינוך, בכל הדרגים,  מתודולוגיות / דרכים ואנשים בעלי הכשרה מתאימה.
 • להעמיד לרשות מערכת החינוך, בכל הדרגים,  מדדים ודרכי הערכה בנושאי שפ"י השונים.
 • לשלב היבטים ייעוציים - פסיכולוגיים במדיניות ובפעולות במסגרות החינוך.
 • לקדם הכללת שיקולי רווחה נפשית בהחלטות / מדיניות המשרדים והרשויות


כוח אדם

בשירות הפסיכולוגי הייעוצי פועלים היום כ- 9,159 אנשי מקצוע:

 • כ- 3,273 פסיכולוגים חינוכיים העובדים ב- 256 שירותים פסיכולוגיים ברשויות המקומיות.
 • כ- 6445 יועצים חינוכיים העובדים במוסדות החינוך.
 • בנוסף, מוקצים כ- 450 ימי הדרכה למדריכים הפועלים בתחומים הבאים: אקלים וצמצום אלימות, סמים ואלכוהול, מיניות ומניעת פגיעה, הורים ומשפחה, מצבי לחץ וחירום, אינטרנט, כישורי חיים, לקויות למידה, הפרעת קשב, הורים ומשפחה ועוד.


הנחות עבודה בבסיס תכנית העבודה של שפ"י

 • עיקר עבודתו של שפ"י מונחית ע"י הגישות האקולוגיות הרואות את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות - המשפחה, הכיתה, בית הספר/ גן ילדים והקהילה. לפיכך, תפקידם של אנשי המקצוע של שפ"י, היועצים והפסיכולוגים החינוכיים, לשפר את מקצועיותם ומיומנותם של אנשי החינוך בתחומי בריאות הנפש כדי שיוכלו לאפשר את הלמידה ואת התפקוד הרגשי  והחברתי של התלמיד באקלים מעודד צמיחה.
 • ראיית מסגרות החינוך  כמרכז בקהילה אליהם מונגשים  שירותים מגוונים  של פיתוח רגשי חברת וערכי, של מתן מענה טיפולי לתלמידים מאותרים, של הדרכת הצוות החינוכי ושל הדרכת הורים.
 • מיקוד בתפיסות ובפרקטיקות של הפסיכולוגיה החיובית הממוקדת בחיזוק כוחות כדרך לקידום רווחה נפשית.
 • עבודה על רצפים: רצף התפתחותי (גן-י"ב), רצף התערבויות (קידום בריאות, מניעה, איתור, אבחון  והתערבות), רצף אוכלוסיות (תלמידים, הורים ומשפחות, צוותים חינוכיים וגורמים רב מקצועיים, גורמים בקהילה)
 • יצירת שותפויות בין משרדיות לקידום תכוניות ומשימות לאומיות.

 

מוקדי הליבה בעבודת השירות הפסיכולוגי ייעוצי ויעדים

 • פיתוח מקצועי - פיתוח מומחיות פרופסיונלית (ידע, יכולות וכלים מקצועיים) בקרב פסיכולוגים ויועצים, לרשות המערכת החינוכית והקהילה.
 • רווחה נפשית (אקלים מיטבי וכישורי חיים) - קידום רווחה נפשית של כל באי בית הספר וקידום האקלים המיטבי במסגרת החינוכית.
 • פסיכו-פדגוגיה – בין לומדים ומלמדים (כולל עבודה עם לקויות למידה) - חיזוק המסוגלות של צוותי חינוך ליצירת מרחבים להתבוננות בתהליכים רגשיים וחברתיים שחווים מורים ותלמידים בתהליכי הוראה - למידה – הערכה ותרגומם לפרקטיקות (הלכה למעשה) לשם קידום רווחה נפשית, למידה משמעותית והישגים לימודיים.
 • ילדים בסיכון - קידום ופיתוח מענים חינוכיים לאיתור, מניעה וטיפול בהתנהגויות ובתהליכי סיכון בקרב תלמידים.
 • חירום - חיזוק המסוגלות של צוותי החינוך  להתמודדות עם מצבי חירום על הרצף: קידום חוסן חברתי, הקמת צוותים לשעת חירום ותיחזוקם, התערבות   מערכתית טיפולית בשעת חירום וקידום חוסן לאורך זמן.
 • מלקויות ללמידה: יישום תכנית מערכתית לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה וקשב בחטיבות הביניים. בשנה זו היישום יתבצע בכ- 76 חטיבות וצפוי להמשיך ולהתרחב לכלל חטיבות הביניים במהלך 5 השנים הבאות.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/06/2021