שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כשהדרך מתמשכת
התערבויות טיפוליות חינוכיות בהקשר לתוכנית ההתנתקות
 

ד"ר שי חן-גל ויוכי סימן-טוב

הוצאת משרד החינוך - שפ"י, תשס"ט 2009

 

תהליך ההתנתקות הוא אירוע מכונן בחוויה הישראלית. אירוע המתאר התרחשות במציאות מורכבת בעלת ריבוי משמעויות: פוליטית, חברתית, קהילתית ואישית. הפינוי הכפוי של האוכלוסייה היהודית מגוש קטיף ומצפון השומרון יכול להיות מסופר כאירוע היסטורי, המחלוקת פוליטית, כשבר ערכי אידיולוגי, כסיפור אישי של קבוצת אנשים שחוותה ומתמודדת עם פרידה כואבת, שבר ערכי, אובדן לצד אתגר וניסיון מתמשך לבנות מחדש את חייהם האישיים והקהילתיים.

ספר זה מתייחס להיבטים פסיכולוגיים-חברתיים בעבודתם של פסיכולוגים ויועצים עם המתיישבים בשלושה מצבי התערבות: הכנה להתנתקות, במהלך ההתנתקות ובליווי הקליטה במקום החדש.

 

פרקים להורדה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013