שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קידום מיטביות של פרטים ומערכת
 

דיאלוג מורה תלמיד - מתווה לשיחות אישיות בין מורים לתלמידים

צוות כתיבה: דפנה בראשי-אייזן, מאירה לוטנר-טמיר, מיכל עוז, חנה שדמי

עריכה: שוש צימרמן

הוצ': מח' הפרסומים, משרד החינוך, תשס"ח 2008

פרקי הספר להורדה

  החוברת בתרגום לערבית

 

הספר ניתן לרכישה ב'ספר לכל'

 

ספר זה בא לתת בידי המורים כלים מגוונים לניהול שיחה אישית עם תלמיד, עם הורה או עם איש צוות. הוא פונה ישירות אל המורה ומנהל עמה דיאלוג. עמדה מנחה בכתיבת הספר היא פסיכולוגיה החיובית המזמינה לחקור את האדם תוך שימת דגש על הכוחות החיוביים שבו. הוא כתוב כמעין סדנה אישית-התנסותית שתאפשר למורה במהלך הקריאה לשפר כלים קיימים ולפתח כלים חדשים בניהול דיאלוג. הכוונה היא לשכלל יכולות כמו הבנת העולם הפנימי, שלה ושל הזולת, ולחזק מיומנויות של הקשבה, אמפתיה, הכלה, ניהול שיח מתכוון ואימון.

 

 

בסוד מתבגרים - התמודדות עם מצבי מצוקה, משבר, סיכון ושאלות קיומיות בקרב מתבגרים באמצעות סיפרותרפיה בשיטת קובובי

כתיבה ועריכה: רבקה ברגר

הוצ': שפ"י משרד החינוך וג'וינט ישראל "אשלים", ירושלים תשע"א 2011

להקדמה לספר לחץ כאן

המקראה" בסוד מתבגרים" כוללת יצירות ספרותיות מתוך תוכנית הלימודים של

חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, המעובדות לעבודה סיפרותראפית בכיתה.

זוהי מקראת המשך למקראה "בסוד ילדים" (2004) המכוונת לתלמידים בגילאים הצעירים יותר.

 

 

 

כישורי חיים - מתווה לתכנון ולהפעלת תכנית בית ספרית
לגן ולכיתות א'-י"ב
בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי

יוזמת וכותבת ראשית: חנה שדמי

השירות הפסיכולוגי ייעוצי והאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, הוצ' מעלות 

 

 חוברת כישורי חיים להורדה

הספר עוסק במהות, ביעדים, בליבה ובאסטרטגיות של קידום מיטביות, ודן במושג זה כבמושג מרכרזי בפרדיגמה של קידום בריאות ורווחה.

במתווה מוצעת ליבה של מרכיבי מיטביות היכולה לשמש "תבנית" ליצירת אין ספור תכניות התערבות בית ספריות המותאמות למצבי חיים שונים ולאוכלוסיות שונות. מוצעים כלים אופרטיביים שיסייעו ביצירת מענה מערכתי ובניית התערבויות חינוכיות לקידום מיטביות, המבוססות על אבחון, על התאמה לצורכי הגיל, ועל שילוב בעשייה החינוכית של המוסד החינוכי.

 

 

קש"ר: קשב ושיח רב תרבותי, יצירת שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים

כתיבה ועיבוד נוסח מורחב ועדכני: ישי שליף, אירית לויתן ורחל פארן

עורכי נוסח ראשון: חנה שדמי ואסנת בינשטוק

עריכה ועיבוד נוסח בערבית: היאם טנוס

עריכה ועיבוד נוסח באנגלית: נורמן אנטין וישי שליף

הוצ': מחלקת הפרסומים של משרד החינוך, 2007

להורדת החוברת בשלוש שפות לחץ כאן

החוברת המצורפת בזה הינה תוצר של עבודה רבת שנים של הועדה לגישור רב לאומי-תרבותי בשפ"י. וועדה זו מורכבת מיועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים ממגזרי אוכלוסיה שונים (יהודים, מוסלמים ונוצרים; חילוניים, דתיים וחרדים).

בחוברת תמצאו כלים ליצירת מרחב מוגן ובטוח עם הזמנה ליחיד ולקבוצה להביא את קולם הייחודי מהמרכז ומהשוליים. מרחב מאפשר זה נבנה ע"י פיתוח מיומנויות הקשבה מתוך כבוד, רגישות וסקרנות כנה לסיפורו של האחר.

 

 

 

המסע לפולין - מסע של אדם בעקבות בני אדם...

עורכות: מיכל לב, חנה שדמי וג'ודי בן עזרא

כתבו: חברי וועדת שפ"י לנושא השואה, בוגרי קורס שפ"י להכנת משלחות הנוער ומנהל חברה ונוער

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי בשיתוף מנהל חברה ונוער (2006)

 

פרקי החוברת להורדה

חוברת זו מיועדת ליועצים ופסיכולוגים,היא מקור להתבוננות רחבה של השותפים, הגלויים והסמויים של המסע - אנשי העדות, המדריכים, ההורים, המורים והחברים שנשארים בארץ ועוד. מתוך כך, כל מי שמתעתדים לצאת למסע יוכלו וודאי להפיק ממנה מידע ותועלת.

בחוברת מוצגים מכלול התהליכים אותם עוברים בני הנוער במסע לפולין.

 

 

 

כל הגן במה - מקומה של הגננת בטיפוח רגשי-חברתי ובקיום יחסים איכותיים בגן הילדים

מחברות: תמר ארז, אסנת בינשטוק ורננה לוקס

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי (2005)

  מבוא    (*)

  פרק ב - הגננת וההורים

  פרק ג - הגננת והילדים    (*)

החוברת מיועדת לאנשי בריאות הנפש, למפקחות ולגננות מובילות לצורך הנחיית קבוצות של גננות. החוברת עוסקת בהרחבה תיאורטית, יישומית והתנסותית בשלוש מערכות יחסים המתקיימות בגן הילדים: מערכת היחסים בין גננת האם והצוות שלה, מערכת היחסים בין הגננת  להורי הגן ומערכת היחסים שבין הגננת לילדי הגן. כל זאת, תוך שימת דגש על אספקטים חברתיים-רגשיים במערכות יחסים אלו, ובעזרת שימוש בדימוי תיאטרלי לצורך תיאור מכלול תפקידי הגננת כהמחזה, בימוי ומשחק.

בכל חלק מתוארות סוגיות ודילמות העולות במערכת היחסים אחת בלוויית קבצי שאלות לחשיבה ודיון. חלק הנספחים המורחב כולל תיאור שיטות עבודה בסוגיות חברתיות-רגשיות המוצעות לרשות הגננת ומגוון תוכניות מומלצות לטיפוח כשירות חברתית-רגשית בגן הילדים. כמו כן מובאות סצינות של "מחזה הגן" המתייחסות לסוגיות נבחרות במערכות יחסים אלו, והמלוות באוסף שאלות ככלי עבודה לצורך הנחיית הגננות.

 

 

יצירה וניהול תהליך התערבות חנוכית לקידום רווחה נפשית - ידע תיאורטי, "ארגז כלים" וחבחר נושאים ותכנים ליוצרי תכניות כישורי חיים בית ספריות

מחברים: גף תכניות סיוע ומניעה, הוצאת משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, האגף לתכניות לימודים - בהדפסה

הערכה מציעה לצוותי החינוך במסגרות החינוך השונות כלים אופרטיביים, שיסייעו להם ליצור מענים מערכתיים ולבנות התערבויות חינוכיות לקידום  רווחה נפשית המבוססות על אבחון , מותאמת לצורכי הגיל, ומשולבות בעשייה החינוכית של  המוסד החינוכי.

ערכה זו מורכבת משלושה חלקים: חלק ראשון מציג תפיסה רעיונית - רציונל  ובו ידע תיאורטי על התפיסה של קידום בריאות ורווחה נפשית; משמעות הגיל והסביבה בקידום רווחה; מטרות,קווים מנחים ותוצאות מצופות. חלק שני מציג "ארגז כלים" ליצירה ולניהול אורח חיים לקידום רווחה נפשית במוסדות החינוך. בחלק זה מוצגים כלים ליצירת תכנית המותאמים לשלבי העבודה השונים: היערכות, יצירת חזון,  אבחון, תכנון, התערבות, בקרה והערכה. כל כלי מוצג כסדנת עבודה לצוות החינוכי והוא מלווה בדוגמאות הממחישות את השימוש בכלי. חלק שלישי מציג את פריסת התכנים המרכיבים את התכנית מגן-י"ב. חלק זה כולל: פריסת התכנית על פי יעדים לקידום רווחה; פריסת התכנים על פי מצבי חיים האופייניים לקדם יסודי, א-ג,ד-ו, חט"ב וחט"ע ; פריסת תכנית כישורי חיים לבית הספר היסודי והעל יסודי;

הערכה כוללת גם הצעת סילבוס להתערבות בארבע תקופות הגיל בנושאים: שיפור תהליכי למידה; חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה; פיתוח קריירה; גישור; הכנה לצה"ל; מניעת התנהגויות סיכון; מניעת שימוש לרעה בטבק, סמים ואלכוהול; מניעת אלימות;  מניעת התעללות בילדים ומניעת פגיעות מיניות. הערכה כוללת ביבליוגרפיה לכל הנושאים.

 

  

כישורי חיים: כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים

מערכת הספר: כרמלה ארנן, זיוה מימוני, חנה שדמי, מרים שכטר

הוצ' תוכניות לימודים, ירושלים, ה'תשנ"ז

"כישורי חיים" היא תכנית לימודים התפתחותית המושתתת על גישות ותיאוריות מתחום הפסיכולוגיה, הייעוץ והחינוך. מוצגים בה: רציונל תיאורטי ללימוד הנושאים והכישורים; הצעות ללימוד ולהתנסות; הצעות לשילובים בין היחידות השונות בתכנית; הצעות לשילובים עם תכניות הלימודים; הארות ממקורות יהודיים; והצעות לשילוב משדרי הטלביזיה החינוכית. שלושת הכרכים לכיתות לכתות א'-ב', ג'-ד', ה'-ו', מחולקים לארבעה חלקים: מבואות ושלושה שערים העוסקים ב:

כישורים: פיתוח העצמי, כישורי חברות, תקשורת בין-אישית, אסרטיביות, פתרון בעיות וקבלת החלטות והתמודדות עם מצבי לחץ ושינוי.

נושאים ההתפתחותיים: התנסות בתהליכי למידה כדרך חיים, חינוך מיני ולחיי משפחה, התפתחות מקצועית וקריירה.

נושאים המניעתיים: מניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול ומניעת עישון; מניעת אלימות ומניעת התעללות בילדים.

 

 

כישורים וקשרים לחיים - כישורי חיים אל מול טרור

מחברות: חנה שדמי, מינה פנצר, אורלי סרוסי

הוצ', מחלקת הפירסומים משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , גליון מס' 1, תשס"ב.

להורדת החוברת: כישורי חיים אל מול טרור, לחץ כאן 

גיליון זה עוסק ביישום כישורי חיים בהתמודדות עם אירועי טרור . בגיליון זה מוצעים רעיונות,

הארות, סוגיות ודילמות שיסייעו ליועצים ולמחנכים להבנות שיחות בנושא התמודדות עם טרור, בחדרי המורים ובכיתות. כיצד מתמודדים עם הלחץ הנחוה? כיצד מתמודדים עם רגשות ומנהלים אותם? מה מקומה של הקבוצה החברתית בהתמודדות ועוד.

 

 

כישורים וקשרים לחיים - לשמר את החוסן בימים של אבטלה

מחברות: חנה שדמי, מינה פנצר ואורלי סרוסי

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, גיליון מס' 2, אייר תשס"ב

 להורדת החוברת: לשמור את החוסן בימים של אבטלה, לחץ כאן

הגיליון עוסק בתופעת האבטלה והלחץ הכלכלי המלווה אותה וכן בהשתמועויותיה למשפחה, לילדיה, ולביה"ס.  מטרת גיליון זה לסייע לצוותי החינוך לשוחח עם תלמידים על ההשלכות של תופעת האבטלה על חייהם, ולחדד את הרגישות של מחנכים ומורים לשאלות ולמצוקות של ילדים ובני נוער בהקשר למצבים ולתופעות חיים  המתרחשים סביבם. ניתן למצוא בגיליון  דוגמאות של תמונות חיים הקשורות באבטלה, התייחסויות תיאורטיות, רעיונות לשאלות מפתח לדיון והצעות לפעילויות.

 

 

כישורים וקשרים  לחיים - זכות הילד להגנה - עוצרים את האלימות

מחברות: חנה שדמי, שוש צימרמן, ריקי בצרי, אלה אלגריסי

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, גיליון מס' 3, חשוון, תשס"ג

 להורדת החוברת זכות הילד להגנה, לחץ כאן

הגיליון עוסק בדוגמאות של אירועי אלימות פיזית ומינית, אירועים של הצקה

ובריונות, ואירועים קשים של פגיעות בבעלי חיים, להם היינו עדים דרך פרסומם באמצעי התקשורת. הדיון באירועים אלה עשוי לחדד  מסרים אודות הסכנה של זלזול בערך האדם ופגיעה בזכויות הילדים להגנה ולהתפתחות בריאה. הגיליון כולל סיפורי אירוע, שאלות מנחות לדיון באירועים השונים, רעיונות להפעלה בכיתה, דיון בדילמות העולות משבירת קוד השתיקה של תלמידים, דיון בהבדל בין חובת הדיווח לבין הלשנה, מקורות סיוע ועוד.

 

 

כישורים וקשרים לחיים - גולשים לחופים בטוחים

מחברות: חנה שדמי, חוה ברנע, מינה פנצר ואורלי סרוסי

הוצ' מחלקת הפירסומים משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , גליון מס' 4, כסלו , תשס"ג

 להורדת החוברת: גולשים לחופים בטוחים, לחץ כאן

גיליון זה מוקדש לגלישה באינטרנט על הסיכוי והסיכון שבה.

הגיליון  מתמקד בגיבוש התנהגויות גלישה אתיות, יעילות, זהירות; באימון  בפיתוח שיקולי דעת מושכלים שיאפשרו הנאה מיתרונות האינטרנט; בזיהוי מצבי גלישה וסוגי תקשורות שיש בהם סיכונים; בפיתוח  כישורים שיאפשרו התמודדות יעילה עם סיכונים.

ניתן למצוא בגיליון נקודות לדיון בחדרי מורים וכיתות, רעיונות לשיחות עם מתבגרים על גלישה באינטרנט, כללים לגולשים חדשים וותיקים, וסוגיית לדיון על  מעורבות ההורים ביחס לאינטרנט.

 

 

כישורים וקשרים לחיים - השתקפויות - החיים בראי המדיה, המדיה בראי החיים

מחברות: חנה שדמי, מינה פנצר ואורלי סרוסי

הוצ' מחלקת הפירסומים משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , גליון מס' 5.

 להורדת החוברת: השתקפויות, לחץ כאן

גיליון זה מתמקד בהשפעת המדיה לסוגיה על חיינו ולהפך, כפי שבאה לידי ביטוי הן באורח חיי הצעירים והן בקרב המבוגרים. בהדמיה לתוכנת "אנטי וירוס" מתמקד גיליון זה בפיתוח יכולות אישיות להבחין בין חומר ידידותי לבין חומר מסוכן המתחזה לידידותי; פיתוח מודעות למסרים גלויים וסמויים ופיתוח יכולת להגיב אליהם; פיתוח כישורי אבחנה והתמודדות עם פיתויים;

גיליון זה כולל: הצעות לפעילויות בערבי הורים בנושא הסיכוי והסיכון שבאינטרנט.

 

 

 

כישורים וקשרים לחיים - סיום שנה ויציאה לחופשה בטוחה

חתבה וערכה: מינה פנצר

פרסום לאינטרנט בלבד, גיליון מס' 6

 להורדת החוברת, סיום שנה ויציאה לחופשה בטוחה, לחץ כאן

סיום שנת הלימודים מזמן אימון בהתמודדות עם פרידה ושינוי, לקראת כניסה לחודשיים של ניתוק מהמסגרת החינוכית. סיום שנה"ל תוחם מסגרת זמן שרירותית ומלאכותית, הכרוך בסיכום הישגים ועשיות, לעיתים בפרידה ממחנכת ומורים מקצועיים, ובניתוק ממסגרת חברתית קבועה - חיצונית, שתחייב הבנייה, יוזמה וטיפוח של קשרים שיימשכו בתקופת החופשה.

לתהליך הסיום יש להקדיש זמן, מחשבה ועיבוד. למעשה, תהליך הסיום מתחיל בשליש  האחרון של עבודת הכיתה (הקבוצה). סיום נכון דורש הכנה.

גיליון זה כולל רעיונות לסדנאות בכיתה.

 

 

 

כישורים וקשרים לחיים - הימורים - משחקים מסוכנים

מחברות: חנה שדמי, אלה אלגרסי, מינה פנצ'ר

הוצ' מחלקת הפרסומים משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, גיליון מס' 7

 להורדת החוברת: הימורים, לחץ כאן

גיליון זה הינו יוזמה משותפת של שפ"י, משרד הרווחה ועמותת "אפשר".

בעיית ההימורים הינה תופעה בעלת היקף מפתיע וביטוייה מגוונים: קלפים, טפסים, כרטיסי גירוד, SMS ועד אתרי אינטרנט המחליפים אולמות קזינו. העיסוק בנושא חושף את הפן הכואב והבעייתי של ההימורים, אך נראה כי דווקא משום כך חייבים מורים ומחנכים לעסוק בנושא.

 בגיליון מידע על התופעה והגורמים, דילמות לדיון בצוותי חינום, הצעות לדיון עם תלמידים, כתובות סיוע ועוד.

 

 

 

 

חוסן נפשי - שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדות

מחברות: רחל ארהרד ויהודית אל-דור

משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, 1990

להורדת פרקי הספר לחץ כאן

בספר רקע תיאורטי על מצבי לחץ, משבר ומצוקה, התנהגות אובדנית, משאבי התמודדות, מערכת תמיכה ועזרה ודרכים לטיפוח "חוסן נפשי" בבית הספר. בספר ארבעה שערים המכילים הצעות להתערבות: השער הראשון מתייחס למצבי אושר ומצוקה, השער השני מתייחס לדפוסי התמודדות, שער שלישי לפנייה לעזרה ושער רביעי מתייחס למחשבות והתנהגות אובדנית. 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/03/2018