שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
שיפור תהליכי למידה
 

בין לומדים ומלמדים – כרך ב'

מחברים: צוות שת"ל

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי תשנ"ו

להורדת פרקים מתוך הספר לחץ כאן

הספר מציג עבודות שנוצרו במסגרת פעולתה של הקהילה הלומדת-החוקרת. בספר שלושה שערים: בשער הראשון מובאים מאמרים עיוניים בנושאים: בתנועה אל הידע; על הזיקה בין חשיבה ואפקט; בדרך חזרה לאפשרות של מורה. השער השני והשלישי מציגים עבודות נבחרות  מהשדה כגון: בין חוקרנות לחקירה; הלומד האוטונומי במערכת הבית ספרית; דרכי התערבות לקידום תלמידים תת משיגים; למידת עמיתים; תכנית לשיפור תהליך הלמידה בבית הספר; מעורבות בתהליכי הוראה ולמידה וכד'.

 

בין לומדים ומלמדים – מזווית ראייה אחרת

מחברים: צוות שת"ל

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי תשנ"א

להורדת פרקים מתוך הספר לחץ כאן

 

הספר מסכם דרכי עבודה ותהליכי חשיבה ולמידה כפי שהתגבשו בצוות היועצים שעסקו בנושא הלמידה שנים מספר. הוא כולל פרקים בנושאים:  על לומדים ומלמדים; התייחסות המערכת החינוכית לתהליכי הלמידה בבית הספר; עקרונות מנחים בתהליך הלמידה; על מימונויות למידה; עבודה עם מורים בנושא למידה; דרכי למידה נושאים והדגמות מן השדה; חוזה למידה; הערכה ומשוב בתהליכי למידה; שעירוי בית; אבחון עצמי.

 

 

בין לומדים ומלמדים במחשבה תחילה – שיחות עם אריאלה עצמון

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי יעוצי, תש"ס, 1999

בחוברת שני חלקים: הראשון כולל: חמש שיחות ובהן דיון בסוגיות של  מסרים גלויים וסמויים בדיאלוג הבית ספרי, למידה  כצרכנות או הפקה, האדם כבוחר או כפוי בחירה, השפה כגבול המוכר והבלתי בטוח של התקשורת והשוליים הרכים – בין תיאריה לישום. החלק השני כולל:

ארבע שיחות העוסקות ברקע הפילוסופי של המשמעויות החינוכיות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013