שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 יצירת אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות
 

מקום לכולם - דחייה חברתית בבית הספר

 

החוברת  - מקום לכולם - דחייה חברתית בבית הספר תיאור ודרכי התמודדות, בהוצ' שפ"י ו"אשלים", יולי 2011, מבוססת על ממצאי עבודת מחקר לתואר דוקטור של הכותבת והעורכת אסנת בינשטוק, והקווים המנחים להתערבות שעלו ממנו. בחוברת ובתקליטורים שמצורפים אליה, מוצעת תכנית התערבות מערכתית וכלים לרשות אנשי המערך המסייע לצורך התמודדות עם סוגיית הדחייה החברתית בקרב בני הגיל, השכיחה במערכת החינוך.

בחוברת חמישה חלקים שמשקפים את הידע העיוני בנושא, תיאור סיפורי מקרה אמתיים המלווים בשאלות מנחות לקורא, ויישומי התערבות מערכתית באוכלוסיות השונות שבאות במגע עם הדחייה והשלכותיה - התלמידים, המורים וההורים.

בחוברת משובצים גם מדריכים לכלי ההתערבות שפותחו לצורך התוכנית בעזרתם של פבלו אריאל והיידי הלוי: מדריך פדגוגי של משחק תפקידים חברתי – עולמה של גאיה, מערכים לעבודה עם סרטוני אנימציה בנושא הדחייה, מדריך לאימון פרטני לילד החווה דחייה חברתית וכן הצעה לעבודה עם הוריו.

[החוברת חולקה לבתיה"ס היסודיים ולשפ"חים].

תוכן עניינים 

חלק א' - רקע עיוני 

חלק ה' - עבודה עם הורים 

 

חברות וזוגיות ללא אלימות

 

 

הוצ': שפ"י משרד החינוך והאגף לשירותים חברתיים ואישיים משרד הרווחה,  2011

כתבו: מלכה גניחובסקי, חוה ברנע, שוש צימרמן, אריה רוקח

להורדת החוברת לחץ כאן 

התוכנית חברות וזוגיות ללא אלימות מיועדת לבני נוער בחטיבה העליונה, ועוסקת בזוגיות ובקשר ברצף מהנורמטיבי עד לפתולוגי. התוכנית כוללת 11 מפגשים חווייתיים.

העקרונות המרכזיים בטיפול באלימות אינטימית ובמשפחה המהווים נר לרגלי העוסקים בתחום זה: התערבות מערכתית-אקולוגית, רצף של שירותים ושיתוף פעולה ביניהם, חינוך ומניעה ושותפות בין-משרדית, על מנת להשיג שירות יעיל ומיטיב.

 

התערבות מערכתית בעקבות אירוע אלימות חמור

מחברות: שוש צימרמן, רזיה פרנקל וריקי בצרי

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי - יעוצי, 2004

קובץ להורדה  

מטרת החוברת להנחות את בית הספר בהיבטים של מדיניות ושל נהלים שמהוים תשתית לטיפול נכון באירוע אלימות חמור.

חלק א' של החוברת עוסק בעקרונות התמודדות עם אירוע אלימות ומציג פרוט של הפעולות המומלצות, וחלק ב' מדגים אירועי אלימות ומפרט את הטעויות והקשיים העולים במהלך ההתערבות תוך הדגמה של יישום אחד מעקרונות ההתערבות המומלצים.

 

 

אקלים חינוכי מיטבי - ערכה לאבחון והתערבות

מחברת: רחל ארהרד הוצ' משרד החינוך – שירות פסיכולוגי- יעוצי, היחידה למחקר ולפיתוח, מהדורת ניסוי, תשס"ב, 2001 

קובץ להורדה      

החוברת עוסקת בעקרונות פעולה ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, בשיטת האבחון, בהערכות מטרימה, אבחון והצגת הממצאים וכן בעקרונות הכנת תוכנית התערבות בית ספרית.בפרק הנספחים מוצגים שאלונים, ממצאי מחקרים ותוכניות התערבות.

 

 

בית ספר לא אלים

 

ערך: אריה רוקח

הוצ' משרד החינוך - שירות פסיכולוגי - יעוצי

התוכנית מיועדת לסייע למורים ולאנשי מקצוע אחרים בבית הספר בפיתוח תוכניות להפחתת אלימות. החוברת מאורגנת לפי מפגשים הדנים בנושאים כגון: הכרת תופעות אלימות במסגרת בית הספר והבנתן, הכרת בית הספר ומבנהו כמאיץ או מפחית אלימות, הכרת היכולת לבנות כלים העשויים לשמש את המורה בהתמודדותו עם אלימות, בניית תהליך בית ספרי ותוכניות בית ספריות לשם הפחתת האלימות. המפגשים כוללים תאורי מקרה, משחקי תפקידים, שאלונים ועוד.

 

 

הרוח ה"חיה" שבחבורה - פיתוח מנהיגות צעירה ומעורבות בקהילה באמצעות בעלי חיים

 

 

 

 

התמודדות בית הספר מול האלימות

מחבר: אריה רוקח

הוצ' משרד החינוך - שירות פסיכולוגי- יעוצי

ספר זה מכיל אוסף של רעיונות להתמודדות בתי הספר עם נושא האלימות. הוא כולל מאמרים אקדמיים, דרכים לטיפול בילד האלים, תיאור התמודדותם של מספר בתי ספר עם הנושא ורעיונות יצירתיים שונים לעבודה עם קבוצות וכיתות.

 

 

 

התמודדות ביה"ס הערבי מול האלימות – בין תיאוריה למעשה

עורך: ח'אלד אבו-עסבה

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, 2001

הספר עוסק בתיאוריות על אלימות, בתופעת האלימות מנקודת מבט חברתית ודתית ובהפעלות במניעה וטיפול בתופעת האלימות.

 

 

 

 

טיפוח היחס לבעלי חיים כאמצעי למניעת אלימות

מחברת: ריקי בצרי

הוצ' משרד החינוך והתרבות, שפ"י, ואגודת S.O.S   חיות

תכנית לתלמידים בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים (כולל חינוך מיוחד) התכנית מתמקדת בקשר בין ילדים לבעלי חיים. היא כוללת מערכי שיעור מובנים העוסקים בנושאים: מהי אלימות, מניעים לאלימות, התייחסות לחוקים המגינים על  בעלי חיים והשוואתם לחוקים המגינים על זכויות הילד, פיתוח רגישות לצורכי הזולת, פיתוח כישורי התקשרות והתמודדות עם דילמות מוסריות הקשורות לבעלי חיים ולערכי מוסר באופן כללי.

 

 

יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות - תקליטור

מחברת: חנה שדמי

הוצ' משרד החינוך והתרבות – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, 2002     

בתקליטור: הצעה להערכות חדר המורים להטמעת דו"ח וילנאי וחוזר המנכ"ל "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות חינוך". התקליטור כולל : חוזר המנכ"ל, סדנאות הפעלה להשתלמויות מורים, נושאים לשיחות בכיתות, מצגת נתונים מהמחקרים שונים שבוצעו בארץ, דוח הביניים שהוגש למשרד על הסקר של פרופ' בנבנישתי מ- 2002, סרטים ופוסטרים שצויירו על ידי תלמידים ועוד.

 

 

מניעת אלימות

מחבר: אריה רוקח וצוות כותבים

הוצ' משרד החינוך והתרבות – השירות הפסיכולוגי-יעוצי     

החוברת כוללת הצעות לתכנית בית ספרית למניעת אלימות. היא כוללת רקע תיאורטי בנושא והצעות לדרכי תגובה של בית הספר למקרים של סכסוכים ומקרי אלימות. היחידות כוללות משחקים, פעילויות, ושאלונים שניתן להפעילם במסגרת תוכנית בית ספרית.

 

 

מניעת תוקפנות ואלימות בגן הילדים

מחברים:  צוות רכזות עבודת השפ"ח בגני הילדים, מחוז תל-אביב"

תוכנית מודולרית לפסיכולוג, המנחה השתלמות לגננות בנושא הטיפוח הרגשי-חברתי בגיל הגן.

 

 

שפ"יטון: עלון לפסיכולוג וליועץ החינוכי – אלימות במערכת החינוך, ספטמבר 1998

מהדורה זו של עלון הפסיכולוגים והיועצים החינוכיים עוסקת בנושא האלימות

במערכת החינוך בכמה היבטים:

איבחון ומיפוי, התערבות, הערכה ומשוב. העלון כולל סקרים, מחקרים מהארץ ומחו"ל, מאמרים העוסקים באבחון ובהתערבות. סקירת תוכנית מניעה, פרויקטים שונים כמו גישור, עידוד תקשורת, טיפוח אקלים בית-הספר, דוגמאות לתוכניות מניעה שנערכו בבית ספר ברחבי הארץ ועוד.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/03/2018