שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מניעת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול ומניעת עישון
 

גישה רגישת תרבות - מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים

כתיבה ועריכה: נגה נחשון

הוצאה: משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, תש"ע 2009

פרקי החוברת להורדה

הערכה המוצעת כאן לבתי הספר הינה פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך, המשרד לקליטת עליה והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

ערכה זו נכתבה תוך אימוץ הגישה הרב תרבותית, במטרה להציע לצוותי החינוך כלים להתמודדות עם אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר עתירי עולים.

 

 

 

 

מניעת השימוש  חומרים נדיפים, תכנית מניעה לכיתות ה'-ו' ולכיתות ז'-ט', ערכת הדרכה למורים ולהורים והפעלות לתלמידים

כתיבה: יאיר אפטר

הוצאה: משרד החינוך - שפ"י והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

פרקי החוברת להורדה

הערכה בנושא החומרים הנדיפים  נכתבה במטרה לשלבה בתכנית כישורי חיים והיא חלק מתכנית לימודים כוללנית שנועדה לקדם את בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים.

התכנית באה להדגיש את הסכנות הטמונות בשימוש בחומרים נדיפים, לחזק תהליכים של נטילת אחריות אישית ובקרה עצמית ולחחזק תהליכים של קבלת החלטות היכולים לעזור להימנע משימוש בחומרים מזיקים מתוך אמונה שהתלמידים מסוגלים לשמור על בריאותם הגופנית והנפשית.

 

 

 

 

עמיתים ומשפיעים - תוכנית עמיתים בנושאי טבק, אלכוהול וסמים

מחברות: רות לקט ונעמי קרמניצר

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, תשס"ו, 2006

 חוברת להורדה    (*)

התכנית "עמיתים ומשפיעים" מבוססת על הרציונאל ששיתוף בני הגיל באחריות לתוכנית מניעה מחזק את הדיאלוג בין הצעירים למבוגרים ומאפשר לתת במה לקולות חבריהם מהביעים עמדות עגד השימוש בסמים.

בחוברת תאורמהות התכנית והפעלת המודל במוסד חינוכי ורקע תיאורטי.

 

 

משמעות - תכנית מניעה בנושא סמים לכיתות י'-י"א'

מחברות: רות לקט ועדה ליפציגר

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, תשסה, 2004

 חוברת להורדה   (*)

התכנית עוסקת במשמעות החיים כחלק מרכזי מתהליך המניעה, בגילאי החטיבה העליונה.

 משמעות - דיאלוג ולא הטפה  (*)

 

 

חופשי לנשום -תכנית התערבות למניעת עישון לבית ספר על יסודי

כתיבה ועריכה: דגנית פלס

פרקי החוברת להורדה  

מטרת התכנית היא לחזק את הנורמה החיובית של רוב התלמידים הבוחרים לחיות חיים ערכיים ובריאים ללא עישון. בתכנית שני מרכיבים בסיסיים: מתן מידע אמין ורלבנטי ועבודה בכיתה באמצעים שונים.

 

 

אלכוהול מה האמת? תוכנית לחטיבת הביניים

מחברת: חנה שטלריד

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, תמוז תשס"א

בתוכנית בירור עמדות, ערכים והבנת מורכבות הנושא, מידע על אלכוהול ונזקיו, חיזוק כישורים אישיים וחברתיים, תרבות הפנאי, פרסומת ותקשורת ופעילות עם הורים.

 

 

הורה לי דרך, מדריך לפעילות עם הורים למניעת שימוש לרעה באלכוהול וסמים

 

מחברת: רות לקט

הוצ' משרד החינוך התרבות והספורט – השירות הפסיכולוגי יעוצי, ירושלים, 1999

מטרת המדריך לערב את ההורים בתוכנית המניעה והוא עוסק בסוגיית הכבוד ההדדי בין ילד והוריו, ומביא מודלים קהילתיים ייחודיים להעלאת מעורבות הורים. במדריך פעילויות סדנאיות ומגוון התנסויות משותפות העשויות לחזק את הילד מול הפיתוי וסכנת הסמים. בין הפעילויות המוצעות: עריכת 'ערב הורים',  פעולות בכתה ויוזמות משותפות לתלמידים והורים.

 

 

הנחיית עמיתים – מודל הפעלה במסגרת תוכנית מניעה בנושאי עישון, אלכוהול וסמים

מחברת: דורית דר-ריס

הוצ' משרד החינוך התרבות והספורט – שירות פסיכולוגי-ייעוצי, ירושלים, ה'תשנ"ח, 1997

מודל המתאר את הרציונל והדרכים לאפשר מעורבות תלמידים בלקיחת אחריות על הפעלת נושאים בתחום עישון סמים ואלכוהול – בקביעת מדיניות בית ספרית להנחיית עמיתים, בחירת העמיתים והכשרתם.

 

 

ובחרת בחיים – תוכנית חינוכית להתמודדות עם מניעת השימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים

מחברים: צוות מדריכים ויועצים בכירים לנושא הסמים, ממלכתי דתי

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, ירושלים, ה'תשנ"ח, 1998

תוכנית מניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול המבוססת על מקורות היהדות ויחסם לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים, שמירה על "צלם האדם" וכבודו מחייבת משנה זהירות ביחס לשימוש בחומרים אלה. בתכנית מוצגים דרכים ורעיונות מיוחדים להתמודדות עם נושאים אלה מתוך ההשקפה היהודית מחד, ועקרונות המניעה מאידך.

 

 

חיים נקיים מסמים - הצעות להפעלת לומדת המחשב

ערכה ועיבדה: גליה שחם הוצ' משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי,

ירושלים, 2002

חוברת הדרכה למפעילי תוכניות למניעת שימוש באלכוהול ובסמים לשימוש בלומדת המחשב "חיים נקיים מסמים" אשר הופקה באדיבות הרשות למלחמה בסמים ומיועדת לבתי ספר על יסודיים. פרק המידע הוא פרק חשוב בכל תוכנית מניעה ובחוברת הצעות להפעלת התלמידים באמצעות לומדת המחשב .

 

 

למוח אין חלקי חילוף – תוכנית מניעה לכיתות ח'-ט'- מהדורת ניסוי

מחברות: רות לקט, עדה ליפציגר

הוצאת משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, מהדורת ניסוי 2002

 חוברת להורדה   (*)

התוכנית עוסקת בהכרות עם הנושא, בירור עמדות, צמצום פערים בין מבוגר ומתבגר, מניעה בראי קידום הבריאות, השפעה פיתוי ובחירה, שלבי השימוש בסמים, מידע, דילמות מפגשים עם הורים ופעולות העשרה.

 

 

לשאוף אויר בריא – מרכז למידה בנושא מניעת עישון, חוברת למחנך, למנחה ולמדריך

 

מחברת: דגנית פלס

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, תשס"ד, 2003

חוברת להורדה    (*)

חוברת הדרכה המציעה תוכנית התערבות בעלת שני כיווני פעולה: הבאת מידע אמין והעצמת כוחם של בני נוער בנושא מניעת עישון.

 

 

מעורבות תלמידים בתוכניות מניעה

מחברת: יפה שפילמן

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, ירושלים, ה'תשנ"ח, 1997

החוברת עוסקת בהנחיית עמיתים תוך פיתוח ועידוד אחריותו של הלומד וניצול מגוון כישוריו.

בתוכנית נלמדת הכנת תוכנית, הפעלתה, הפצתה וקבלת משוב תוך הפקת לקחים.

 

 

נוהגים בראש אחר, על נהיגה ללא אלכוהול

מחברת: רות לקט

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, ירושלים, ה'תשנ"ח,1997

תוכנית המדגישה את חשיבות ההתחשבות ההדדית על הכביש תוך כדי נהיגה, מתוך דאגה לפרט ולקבוצה. בתוכנית מודל של הפעלת התלמידים את עצמם. במהלך הלימוד, לומדים התלמידים על עצמם ביחס להתנהגות על הכביש ולשתיית אלכוהול, מתנסים בסיטואציות של אירועים ומצבים חברתיים, דנים בדילמות שונות, מיישמים כישורים חברתיים ומתמקדים בדרכים מגוונות למימוש אחריות היחיד (הנהג הנוסע) והקבוצה לנהיגה בטוחה.

 

 

סמים אליך לב – תוכנית למניעת השימוש לרעה בסמים לאוכלוסיות ייחודיות

מחברים: ורדית הלמן, ורדה זיק, שמעון שטטפלד ומירי חברוני

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי יעוצי, ירושלים, התשס"ג, 2003

בחוברת תוכנית ניסיונית המנסה לתת מענה הוליסטי לצורך במניעת שימוש לרעה בסמים בקרב אוכלוסיות ייחודיות. החוברת מדגישה את הצורך לפעול בשלוש רמות: במישור האישי, במישור המשפחתי ובמישור הבית ספרי-מערכתי, ומציעה פעילויות קבוצתיות.

 

 

סמים ביננו?! – מניעה שניונית – התלמיד המעורב בסמים

מחברות: הדס פילצר ורות לקט

הוצ' משרד החינוך – שירות פסיכולוגי יעוצי, ירושלים, תשס"ג, 2003

החוברת עוסקת בהיערכות בית ספרית בעקבות "אירועי סמים", בהפעלת תוכנית יחודית וביחודיות עבודת היועץ בנושא התלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים. בנספחים מובא מידע מחוזרי מנכ"ל, רשימת מ0קחים אחראיים וקציני מבחן, גופים ומרכזים לטיפול וכן בסוגיית הלשנה ועזרה.

 

 

תוכנית עמיתים במניעת עישון

מחברת: דגנית פלס
הוצ' משרד החינוך – שירות פסיכולוגי יעוצי, 2003

בחוברת דפי מידע בנושא העישון ופעילויות.

 


מדריך למניעה והתערבות
מחברת: רות לקט
הוצ' משרד החינוך- שירות פסיכולוגי ייעוצי, ירושלים , תשס"ג, 2003

במדריך רקע תאורטי ונסיון מצטבר של אנשי מקצוע בתחום ומהווה בסיס
לעבודת המניעה במערכת החינוך, הנחיות להפעלת תוכנית המניעה בבתי ספר ולשילובה בעשייה הלימודית והחינוכית בבית הספר,נושאי תוכנית המניעה לכתות א'-י"ב,הנחיות ומודל להתערבות בית ספרית בעקבות אירוע סמים, דרכים להכשרת הצוות הבית ספרי, פרסומי משרד החינוך בנושא ורשימה בבליוגרפית מפורטת בנושאי מניעת עישון אלכוהול וסמים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/04/2019