שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מצבי חירום, לחץ ומשבר
 

משא הטראומה

מור, פלורה, לוריא, איתמר, חן-גל, שי, וסימן-טוב, יוכי (2008). משא הטראומה: התמודדות מתמשכת עם נפגעי לחץ וטראומה בין כותלי בית הספר. ירושלים: השירות הפסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך, התרבות והספורט.

הפיכת בית הספר למקום בטוח עבור תלמידים במצבי לחץ וטראומה.

הספר מציע התמודדות יסודית, רגישה ומקצועית עם סוגיית הטיפול במצבים מתמשכים של לחץ וטראומה בבית הספר ובכל הקשור לעולם בית הספר. לצד תיאורי המקרים המרתקים המייחדים את הספר, מתוארת מורכבות התמודדותו של המטפל עם אירועי הטראומה.

הקדמה 

פרק שלישי: טראומה של הפרט 

כשהדרך מתמשכת - התערבויות טיפוליות-חינוכיות בהקשר לתכנית ההתנתקות

 

ד"ר שי חן-גל ויוכי סימן-טוב

הוצאת משרד החינוך - שפ"י, תשס"ט 2009

להורדת פרקים נבחרים מהספר לחץ כאן

 

תהליך ההתנתקות הוא אירוע מכונן בחוויה הישראלית. אירוע המתאר התרחשות במציאות מורכבת בעלת ריבוי משמעויות: פוליטית, חברתית, קהילתית ואישית. הפינוי הכפוי של האוכלוסייה היהודית מגוש קטיף ומצפון השומרון יכול להיות מסופר כאירוע היסטורי, כמחלוקת פוליטית, כשבר ערכי אידיאולוגי, כסיפור אישי של קבוצת אנשים שחוותה ומתמודדת עם פרידה כואבת, שבר ערכי, אובדן לצד אתגר וניסיון מתמשך לבנות מחדש את חייהם האישיים והקהילתיים.

ספר זה מתייחס להיבטים פסיכולוגיים-חברתיים בעבודתם של פסיכולוגים ויועצים עם המתיישבים בשלושה מצבי התערבות: הכנה להתנתקות, במהלך ההתנתקות ובליווי הקליטה במקום החדש.

 

 

שפיטון - שפ"י, פעילות מקצועית במציאות פוליטית, אירועי  קיץ 2005 

ריכוז ועריכה: ד"ר שרון אוריאלי

הוצאת משרד החינוך - שפ"י, 2007

להורדת החוברת לחץ כאן

 

דבר מנהלת שפ"י

שפ"יטון זה שונה מהשפ"יטונים שנכתבו עד כה, שכן הוא עוסק בפרק ייחודי ושונה מכל התערבות שהייתה בעבר במצבי חירום. מטרת חוברת זו, היא בראש ובראשונה, לתעד את העבודה המקצועית הומיוחדת במינה שנעשתה עד כה, על שלביה הושנים, ואת תרומתה לשלומם ולביטחונם של הילדים.

 

דיכאון בילדים ובבני נוער

נכתב על פי הנוסח של ליאת חרובי ופרופ' אלן אפטר

על ידי: ד"ר תמר ארז, אורלי סרוסי, דליה פרשקובסקי, שוש צימרמן, דינה קזורר

הוצאת משרד החינוך, שירות פסיכולוגי ייעוצי, 2005

  חוברת להורדה   (*)

מטרת הפרסום היא לתת לצוות הטיפולי ולצוות החינוכי בבית-הספר ידע תיאורטי ומעשי על תופעת הדיכאון וביטוייו ההתנהגותיים וכן הנחיות להטמעת הידע וליישומו במסגרות החינוכיות השונות.

תכניות המניעה העוסקות בחיזוק החוסן ובפיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות, יצמצמו את תחושת היעדר התקווה והדיכאון ויגבירו את תחושת השליטה של הילד על מהלך חייו.

 

 

משא הטראומה - התמודדות מתמשכת עם נפגעי לחץ

שפ"יטון - חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך

הכנה, עריכה והפקה: דליה אלוני, ד"ר שרון אוריאלי, ד"ר בלהה נוי, ג'ודי בן זרא, איילת גרנות

הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי, חשון תשס"ה, נובמבר 2004

 

להורדת החוברת    (*)

גיליון זה של שפ"יטון עוסק בחוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך. בגיליון זה מקובצים מאמרים מקצועיים מן הספרות והשדה.

המאמרים מתייחסים לשלושה צירים מרכזיים – ציר אקולוגי, ציר גורמי סיכון וחוסן וציר הזמן והשלכותיו.

בש"פיטון חמישה שערים:

  1. ספרות תיאורטית בנושא של אסונות חירום ומתח מתמשך

  2. חוסן נפשי והתמודדות ברמת תיאורטית ומחקרית

  3. פעילות אנשי שפ"י מטה/שדה בפיתוח חוסן אישי ומערכתי

  4. כלים לפיתוח חוסן אישי ומערכתי ואסטרטגיות התמודדות

  5. מחשבות והגיגים על דרכים נוספות להתמודדות ופיתוח חוסן

 

ערכה להתמודדות עם מצבי חירום בקנה מידה רחב - תקליטור -

להורדה לחץ כאן   

מחברים: חברי גף תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , 2003

 

הערכה מציעה ידע בסיסי, עקרונות מנחים ודרכי עבודה של הצוותים המסייעים בעת חירום בנושאים הבאים: התארגנות המערכת בשעת חירום: קווים מנחים, נוהלי פעולה, והצעות למסמכי עבודה להתארגנות בית הספר בשעת חירום למקרים שבהם בתי הספר יהיו פתוחים ולמקרים שבהם בתי הספר יהיו סגורים; פיתוח החוסן בתנאי חירום של פרטים וקבוצות במערכת, תלמידים ומבוגרים הכולל: פיתוח דפוסי התמודדות שונים; פיתוח המשמעות; הגברת המעורבות והתמיכה החברתית במעגלי ההשתייכות השונים; עיבוד המידע ותיווכו בהתאם לגיל התלמידים וליכולתם להתמודד עם המצב. עיבוד תכנים מיוחדים שיש להם זיקה למצב החירום, כגון: התמודדות עם פחדים; התמודדות עם אבל ואובדן; התמודדות ילדים עם מצבים של פציעה ואשפוז; ערכת חירום לגיל הרך ; מקורות עזר, וכן גופי סיוע שניתן להיעזר בהם.

החומר המרוכז בערכה זו מאפשר למשתמש בו להדפיסו, לשנותו ולהתאימו לאופי האירועים. לכשיתבהר המצב בזמן אמת, החומר המצוי בערכה זו יעודכן באתר האינטרנט.

 

התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן הילדים

א. ערכה לגננת ולצוות הגן  

ב. תדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה  

מחברות: עדנה דשבסקי, שלומית עזריה ואורה גולדהירש

הוצ' משרד החינוך – אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי, שבט, ה'תשס"ג, 2003

א. מטרת הערכה לסייע לגננתולצוות הגן להתכונן להתמודדות עם מצבי חירום שונים. היא כוללת הבטים ארגוניים ופסיכו-חינוכיים שיתנו מענה לחלק מן השאלות וההתלבטויות המאפיינות מצבי משבר.

ב. בתדריך מתוארים תהליך הטמעה ופיתוח חוסן להתמודדות בעיתות חירום, התייחסות לצורכי הגננת וצוות הגן בעת חירום ומבנה מומלץ של מהלך הדרכה.

 

ילדים במצבי חירום ולחץ

מחברים: אביגדור קלינגמן, עמירם רביב וברני שטיין

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי, ירושלים, ה'תש"ס, 2000

לספר שלושה חלקים: חלק א' עוסק בהיבטים עיוניים; חלק ב' עוסק בגישות והיבטים טיפוליים חלק ג' מביא מבחר תיאורים של התערבות במצבי לחץ מן השדה.

הספר מציג ידע עדכני הנוגע למאפייני לחץ ומשבר, לאופן ההתמודדות של הפרט והמערכת החינוכית עם מצבי לחץ, לעקרונות ושיטות ההתערבות והטיפול ולסוגיות המרכזיות הקשורות באלה. כמו כן מוצגים מגוון תיאורי מקרים המייצגים התערבויות בשעת משבר הלכה למעשה.

 

הערכות השירות הפסיכולוגי לשעת חירום

עורך: ד"ר ברני שטיין

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי-יעוצי, ירושלים, ינואר 2000

חוברת המיועדת לתאור הערכות השפ"חים בעת אסון ומבטאת את מדיניות שפ"י בשעת חירום. החוברת מציגה: תדריך להתארגנות מוקדמת, מערכתית-קהילתית, כך שבעת חירום ידע כל בעל תפקיד מה תפקידו לשם ניהול נכון של כל הכוחות בזמן חירום. החוברת מציעה מערך הנחיות פעולה זמינות, תמציתיות ומפורטת לבעל המקצוע בעת חירום.

 

התמודדות בית ספרית בעת אסון - תוכנית מגירה לבתי הספר

מחבר: אביגדור קלינגמן

הוצ' משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי יעוצי, 1997

סעיפים נבחרים להורדה מתוך החוברת:

לחוברת שבעה שערים העוסקים בסוגיות של: התערבות מקדימה, התערבות למניעה ראשונית, מניעה שניונית מוקדמת, מניעה שניונית, מניעה שלישונית, כלים להתערבות בשעת משבר ורשימת ביבליוגרפית מוערת.

 

 

חוסן נפשי - שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדות

מחברות: רחל ארהרד ויהודית אל-דור

משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, 1990

להורדת פרקי הספר לחץ כאן

בספר רקע תיאורטי על מצבי לחץ, משבר ומצוקה, התנהגות אובדנית, משאבי התמודדות, מערכת תמיכה ועזרה ודרכים לטיפוח "חוסן נפשי" בבית הספר. בספר ארבעה שערים המכילים הצעות להתערבות: השער הראשון מתייחס למצבי אושר ומצוקה, השער השני מתייחס לדפוסי התמודדות, שער שלישי לפנייה לעזרה ושער רביעי מתייחס למחשבות והתנהגות אובדנית. 

 

 

מתנתקים ומתחברים... האתגר

 

 

מינהל פדגוגי, מינהל חברה ונוער, שפ"י, חינוך יסודי

 

הצעה לשיחות בכיתות ובקבוצות חברתיות

 קבצי PDF

 

 קבצי word 2003

 

 קבצי word 97

 

 עבודה בחדר מורים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2006  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/03/2018