שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
שירותי ייעוץ ופסיכולוגיה
 

 

אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי

משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שפ"י - אגף פסיכולוגיה 2012

 

להורדת האוגדן -לחץ כאן

 

האוגדן "מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי" נועד לשמש כלי עזר לפסיכולוג החינוכי בכל שלבי ההכשרה, משלב הפרקטיקום המורחב/ההתמחות ועד לסיום תהליך ההסמכה להדרכה. האוגדן כולל הגדרות לעבודתו המיטבית של הפסיכולוג החינוכי בהיבטים של זהות מקצועית, התחומים הייחודיים לפרופסיה, אופנויות העבודה, תהליכי ההכשרה ועוד. הוא מעין מגדלור המורה את הדרך לפסיכולוג החינוכי בשלבים השונים של הכשרתו ולשירות הפסיכולוגי - החינוכי המכשיר את דור העתיד.

אוגדן זה נבחר להיות מסמך דינמי אשר מטבעו מצריך עדכון מדי תקופה, בהתאם להנחיות, לפרסומים ולהחלטות החדשות המתקבלות על ידי הגופים המקצועיים המתקשרים לעבודת הפסיכולוג החינוכי. הוא משקף שילוב של עבודת מטה ושדה השזורים יחדיו. כוחו של האוגדן בחיבור ובאינטגרציה בין גופים שונים המתקשרים לעבודת אגף הפסיכולוגיה, פורומים מקצועיים וועדות מקצועיות של האגף, הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות, המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית ועוד.

 

 

 .

סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ חינוכי

כתיבה: עדנה דשבסקי

הוצ' משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, 2009

להורדת פרקי החוברת לחץ כאן

ערכו של מסמך זה בהיותו בסיס לשיח מקצועי על הפרקטיקה של עבודת הייעוץ בתהליכי הדרכה ובתהליכי הערכה. השיח בין מתווה זה לפרקטיקה יהפוך מסמך זה למסמך חי המנסח מחדש את עבודת הייעוץ.

הסטנדרטים מהווים מעין מצפן מקצועי לעבודת היועצים. הגדרת מרחבי העבודה, אמות המידה לביצוע ומדדים להערכה עשויים ליצור מחויבות מתמדת  לפיתוח מקצועי.

 

 

פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית

עורך: ד"ר גבריאל וייל

הוצ' משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, 2008

להורדת פרקי הספר לחץ כאן

 

ספר זה נותן ביטוי עשיר ומגוון למורכבות העבודה של השירותים הפסיכולוגיים בשדה הרב תרבותי ומהווה אינטרוספקציה לניסיונם המקצועי של פסיכולוגים חינוכיים ברחבי הארץ, הפוגשים בעבודתם את הרב תרבותיות על האתגרים והדילמות הכרוכים בה.

 

 

 

הייעוץ החינוכי והגישה המערכתית

מחברים: ג'ודי בן-עזרא, דינה זילברמן

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי התשס"א, 2001

קובץ להורדה   (*)

בחוברת מוצגת תשתית תיאורטית המעגנת את היסודות המקצועיים הייעוציים במערכת הקשרים רחבה וכללית הנוגעת לגישה המערכתית בכלל. בחוברת פרקים העוסקים בנושאים הבאים: הייעוץ החינוכי והראיה המערכתית; מושגי יסוד בחשיבה מערכתית; גישות וכלים לייעוץ בגישה מערכתית; המעבר מתפיסה ייעוצית ממוקדת לגישה ייעוצית מערכתית, דילמות והתמודדויות.

 

 

פני הדברים – אירועים בחיי שירות פסיכולוגי

מחבר: יזהר אלון

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי, 2001

פני הדברים בחייהם של השירותים הפסיכולוגיים הפזורים על פני הארץ כולה. האירועים הכלולים בספר לקוחים מחייהם המקצועיים של הפסיכולוגים, אך גם אנשי מקצועות קרובים כמו:  העובדים הסוציאליים, פסיכיאטרים, יועצים חינוכיים וארגוניים יפיקו ממנו תועלת. גם מי שאיננו איש מקצוע ימצא עניין בספר שנכתב ללא שימוש במונחים מקצועיים.

 

 

היבטים אתיים בעבודת הפסיכולוג

מחבר:  ד"ר גבריאל וייל

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , 1999

ספר זה מרכז את הידע הקשור בהיבטים אתיים בעבודת הפסיכולוג. הספר מבוסס על המציאות הבית-ספרי והוא מקשר באופן אינטגרטיבי את התיאוריה ואת החיים המקצועיים. כמו-כן הספר מחדד, מרחיב ומאיר את החוקים, התקנות, הכללים והערכים, הקובעים את טיב השירות שאנו נותנים לתלמידים, למערכת החינוך ולקהילה כולה.

  

 

אוגדן ליועץ החינוכי

עריכה: יהושע לביא

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי התשנ"ז, 1997

האוגדן ליועץ הוא אוסף של נהלי חוזרי מנכ"ל הנוגעים למגוון תחומי עבודת היועץ החינוכי בתחום הטיפול בפרט ובמערכת כגון: תכניות סיוע ומניעה שבכללן מניעת אלימות, מניעת התעללות בילדים  ונושאים יעוציים נוספים.

 

 

 

שאל את הפסיכולוג" אוגדן מידע לפסיכולוג חינוכי

עריכה: עריכה, ד"ר יזהר אלון

הוצ' משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי-יעוצי , מדורה שנייה 1997,

מטרת האוגדן, לספק מידע בעל אופי מנהלי, שפסיכולוג חינוכי ומנהל שפ"ח נזקקים לו במהלך עבודתם. באוגדן הובאו גם חיקוקים אחדים שיש להם נגיעה לעבודת הפסיכולוג החינוכי. אין האוגדן עוסק בפסיכולוגיה חינוכית מנקודת ראות תוכנית-מהותית  -  אין הוא מספק מידע מדעי או מקצועי והנזקק לו יחפשו במקום אחר.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013