שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ חינוכי
תשס"ט - 2009
 

כתיבה: עדנה דשבסקי

הוצאת גף הפרסומים, משרד החינוך

הערה: כל הקבצים בעמוד זה הינם קבצי PDF

 

 

ערכו של מסמך זה בהיותו בסיס לשיח מקצועי על הפרקטיקה של עבודת הייעוץ בתהליכי הדרכה ובתהליכי הערכה. השיח בין מתווה זה לפרקטיקה יהפוך מסמך זה למסמך חי המנסח מחדש את עבודת הייעוץ.

הסטנדרטים מהווים מעין מצפן מקצועי לעבודת היועצים. הגדרת מרחבי העבודה, אמות המידה לביצוע ומדדים להערכה עשויים ליצור מחויבות מתמדת  לפיתוח מקצועי.

 

דבר מנהלת אגף א' שפ"י- חנה שדמי

 

דבר מ"מ מנהלת אגף ייעוץ - עדנה דשבסקי

 

 

פרקי החוברת להורדה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2017