שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מניעת אלימות
 

א. פרסומים

 1. מניעת אלימות, הוצאת שפ"י משרד החינוך והתרבות (הצעות לתכנית בית-ספרית).
 2. הידברות לא אלימה, ע' פלק ור' לוי-שגב, הוצאת אח.
 3. מניעת אלימות ושיפור האווירה בבית-הספר, הוצאת משרד החינוך והתרבות (תכנית בית-ספרית ורשימות ביבליוגרפיות).
 4. שיפור האווירה בבית-הספר למניעת אלימות, היחידה לחינוך חברתי בבית-הספר היסודי, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 5. אלימות ילדים כלפי בעלי חיים, ר' בצרי, הוצאת משרד החינוך והתרבות, 1996 (תכנית בית-ספרית).
 6. ישוב סכסוכים ללא אלימות, הוצאת משרד החינוך - היחידה לדמוקרטיה ולדו-קיום.
 7. שפ"יטון - אלימות במערכת החינוך, ספטמבר 1998, הוצאת שפ"י, משרד החינוך והתרבות.
 8. מבוא לישוב סכסוכים, ב' ינוב וי' בן עמי, הוצאת מכון סאלד.
 9. מניעת אלימות, ערכת הסברה לשוטר ולמוסדות החינוך, הוצאת משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי, 1998.
 10. ערכה לאבחון מאפיינים של אלימות בית ספרית, ר' ארהרד, הוצאת משרד החינוך שפ"י, 2000.
 11. לגעת באמת, גישור פתרון קונפליקטים בדרך אחרת, א, לויתן, ע' מלמד ומ' פרוכטר, הוצאת אח, 1999.
 12. "מניעת אלימות", מקרא ועיון, כתב עת, גליון מס' 76, דצמבר 1999.
 13. פתרון קונפליקטים בחיי יום יום, "זוכים בלבד", ט' מלק ואחרים, הוצאת עמותת תורת האילוצים לחינוך T.O.C, 2000.
 14. חוזר המנהל הכללי סא/4 (ג), כסלו התשס"א, דצמבר 2000, "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך", הוצאת משרד החינוך.
 15. מומלצ - משא ומתן לצעירים, מדריך למורה, הוצ' משרד החינוך, המנהל לחינוך ערכי, 1999.

ב. עבודות, הצעות ופרויקטים יישומיים

 1. תכנית התערבות למורים בנושא "תוקפנות כנגד" (חסוי), מלכי לפידות.
 2. מניעה והתמודדות עם תופעת האלימות בבית-הספר העל-יסודי - תכנית עבודה עם מורים, חווה גליזר.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013