שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מניעת התעללות בילדים
 

א. פרסומים

 1. ציור דמות אנוש וציור משפחה, ר' לב-ויזל, הוצאת אח, 2005.
 2. ילד אסור ילד מותר, עורכת אופיר, ענת.  חוברת הדרכה למחנכי הגיל הרך, המועצה לשלום הילד, 2005
 3. וסוד ושברו: סוגיות בגילות עריות, צ' זליגמן, ז' סולומון, עורכות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מרכז אדלר, אוניברסיטת תל אביב, 2004.
 4. חוברת הכנה לילד המעיד בבית המשפט, עורכת וינדמן, ורד. המועצה לשלום הילד, 2004
 5. יש לי הזכות להגיד לא! ז' סנה-אור, הוצאת שפ"י, משרד החינוך והתרבות.
 6. מניעת ניצול מיני, ערכה, הוצאת שפ"י, משרד החינוך והתרבות.
 7. תקיפת ילדים על רקע מיני, בעריכת ש' קריגר ור' אש, הוצאת שפ"י, משרד החינוך והתרבות.
 8. לחיות בצל הסוד, ת' רבן, הוצאת מודן.
 9. הגנה על נפגעי אלימות במשפחה, הוצאת משרד העבודה והרווחה (חוברת בעברית וערבית).
 10. חקירת ילדים, דו"ח שנתי 1991, הוצאת משרד העבודה והרווחה.
 11. אלימות במשפחה, התנ"ך למניעת אלימות במשפחה, משרד העבודה והרווחה.
 12. אלימות במשפחה, ביבליוגרפיה נבחרת ותקצירי פרסומים ומחקרים, מכון סאלד, 1991.
 13. איפיונים פיזיים והתנהגותיים לזיהוי הילד המוכה, המנוצל והמוזנח, הוצאת שפ"י, משרד החינוך התרבות והספורט, 1991.
 14. מרכז החירום הירושלמי לילדים בסיכון ולהוריהם, דפי מידע.
 15. חקירת ילדים - קורבנות, עדים וחשודים המעורבים בעבירות מין וקורבנות התעללות של הורים, דו"ח שנתי 1994, הוצאת משרד הרווחה.
 16. קטינים בטיפול שירות המבחן לנוער, הוצאת משרד הרווחה, 1994.
 17. ילדים בישראל, שנתון סטטיסטי 1992, הוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד.
 18. התעללות נפשית ופסיכולוגית בילדים, ק' או'האגאן, הוצאת אח.
 19. מניעת ניצול מיני בילדים, סדנת הורים, תדריך למנחה, הוצאת משרד החינוך והתרבות, 1989.
 20. מגירת הזכויות, הוצאת האגודה לזכויות האזרח בישראל (תכנית לימודים בנושא זכויות האדם - לבתי-הספר היסודיים).
 21. מניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע, חוזר המנהל הכללי, ספטמבר 1997, הוצאת משרד החינוך והתרבות.
 22. ילדות כואבת, ע' אילון וח' צימרין, הוצאת ספריית פועלים.
 23. התעללות בילדים במשפחה, ע' אילון, הוצ' מכון סאלד, 1999.
 24. מעגל הפגיעה המינית, ס' לין, מאמר בתוך הספר Juvenile Sexual Deffending, by:  G. Ryan&S. Lane, 1997.
 25. חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון, נ' לביא-קוצ'יק, הוצ' אשלים, 1999.
 26. התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים, חוזר מנהל הכלל, משרד החינוך, תש"ס, אוקטובר 1999.
 27. מת"י, מניעת תקיפת ילדים, תוכנית מניעה לילדים מגיל גן ועד כתה ו', עיבוד ע"י עדנה ויסמן על פי תוכנית c.a.p”", הוצאת משרד החינוך, שפ"י, 1988.

ב. עבודת, הצעות ופרויקטים יישומיים

 1. תקיפה מינית של ילדים כמצב לחץ טראומטי, אורנה מושל.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013