שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תכניות וסדנאות מהשטח
 
 

 התפתחות ושלבי חיים  |  מצבי משבר, חירום ואובדנות  

 כישורי חיים ולמידה  אוכלוסיות ייחודיות  |  אובדנות

 סמים, אלכוהול וטבק   |   פיתוח מקצועי 

  מדורי ייעוץ באתרים בית ספריים 


במדור זה מתפרסמות תכניות וסדנאות שהוכנו על ידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים בשטח.

המטרה היא ליצור מאגר משותף של כלים ישומיים – תכניות, סדנאות, הצעות לפעילויות וכו', עם אפשרות למשלוח תגובות ליוצרי החומרים באמצעות הדוא"ל.

 על החומרים להיות בהלימה למספר קוים מנחים. הנחיות אלו נקבעו במטרה לשמור על אמות מידה מקצועיות ואתיות ובו בזמן לאפשר מקסימום מרחב ליצירה ויוזמה. החומרים יתפרסמו לאחר שיבדקו וימצאו ראויים. הבדיקה תיעשה על ידי צוות שפ"ינט ומומחי שפ"י בנושאים השונים .

 את החומרים יש לשלוח ל"כתבו לנו" באתר שפ"ינט

 

התפתחות ושלבי חיים

 

מצבי משבר, חירום ואובדנות

 

כישורי חיים ולמידה


  אוכלוסיות ייחודיות

אובדנות 

סמים, אלכוהול וטבק

 

פיתוח מקצועי

מדורי ייעוץ באתרים בית ספריים 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2021