שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
בניית תוכנית כישורי חיים כיתתית בהתאם לזיהוי הצרכים הכיתתיים
כתבה: לאה אלמליח, ממלכתי ג' מעלה אדומים
 

רציונל

המחנך בכיתתו אחראי לקידום האקלים החברתי , כשם שהוא אחראי על קידום ההישגים הלימודיים בכיתה .

דרישה זאת מעוגנת עתה בחוזר המנכ"ל החדש המגדיר את תפקידו של המחנך בהתפתחות ובהתקדמות החברתית של הכיתה.

פותחו כלים למדידת ההתקדמות של התלמידים בתחומים הלימודיים- רמת הקריאה בהשוואה לנורמה של הגיל, רמת השליטה בחשבון וכד'.

ישנו צורך לפתח כלי שיאפשר למחנך הכיתה לאבחן את המצב החברתי בכיתתו ולבנות את תוכנית כישורי החיים בהתאמה לצרכים אלו .

 

תפקיד הכלי הוא

1.       הכוונה למחנכים להבחין ולבדוק עניינים חברתיים ונושאים רגשיים בכיתה .

עצם הצורך לענות על השאלות ולבצע את המיפוי מהווה התערבות בפני עצמה במיקוד תשומת הלב של המחנכים בנושאים מרכזיים הקשורים לדינאמיקות החברתיות המתקיימות בכיתתם.

2.       מיקוד העבודה סביב הנושאים שעלו במיפוי ובניית תוכנית התערבות חברתית ייחודית התואמת את צרכי הכיתה .

3.       מדידת ההישגים וההתקדמות של הכיתה באותם נושאים במהלך השנה ובדיקת האפקטיביות של תוכנית ההתערבות וקביעת כיווני המשך העבודה .

 

דרך עבודה כזאת הופכת את תוכנית כישורי חיים לאמצעי בקידום המטרות החברתיות והרגשיות  של הכיתה.

דרך עבודה כזאת מאפשרת למורה החדש שמקבל את הכיתה לקבל מידע על המצב החברתי ועל התוכניות שהופעלו בעבר . 

 

להורדת הקובץ המלא לחץ כאן 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2019