education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
1.25.1 חופשות החגים‏
 

כללי

1  מדי שנה מפרסם משרד החינוך והתרבות והספורט בחוזרי המנכ"ל את לוח החופשות

    במוסדות החינוך השונים, תוך שימת לב לרובד החינוכי וסוג המוסד החינוכי.

2  בימים אשר אינם כלולים בלוח החופשות תקוים מערכת השיעורים במלואה. (1)

3  חובה על עובדי הוראה להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים, כפי שהם נקבעים

    בלוח שנת הלימודים. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז,

    לקבלת היתר להעדרויות. אין להעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר. (2)

4  עובד הוראה שחלה בימי פגרת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת פסח,

    והביא אישור רפואי על כך, לא תחויב מכסת חופשת המחלה שלו בעבור ימים

    אלה. (3)

5  עובד הוראה, המועסק במוסדות החינוך הרשמיים, באישור המשרד בתקופת פגרות

    החגים, זכאי לתשלום נוסף בעבור עבודתו. (4)

זכאות 

1  עובד הוראה מהצוות הקבוע של המוסד, זכאי לתשלום עבור חופשת החגים, בתנאי

   שעבד לפני  החג, ואין התשלום תלוי במספר ימי עבודה הכולל. (5)

   לעניין זה דין חופשת מחלה בתשלום, מילואים, חופשת לידה המשולמת ע"י הביטוח

   הלאומי, ימי לימודים על חשבון מענק השתלמות וחופשות אבל, כדין ימי עבודה.

   הערה: מורה הנמצא בחל"ת (כולל חופשה נוספת לאחר לידה) לפני ו/או אחרי החג

   אינו זכאי לחופשות החגים.

2  למרות האמור בסעיף כללי 3, וסעיף 1 לסעיף לזכאות עובד הוראה שיצא לחופשה ללא תשלום
    לפני  חופשת החג, באישור משרד החינוך, יקבל תשלום בעבור ימי חופשת החג.

    עובד הוראה שיצא ללא הסכמת המשרד, לא יקבל שכר ודינו יהיה כדין מורה שהפסיק את עבודתו

    ללא רשות והחזרתו לעבודה טעונה אישור המשרד. (6) (6 א')

   לזכאות לחופשת חג למורה ממלא מקום, ראה סעיף 3.

   לזכאות לחופשת חג למורה בחופשת לידה ראה סעיף 4.

   לזכאות לחופשת חג למורה במילואים ראה סעיף 5.

   לזכאות לחופשת חג למורה הנפגע בתאונת עבודה ראה סעיף 6.

3  עובד הוראה ממלא מקום 51 יום לפחות, זכאי לתשלום עבור חופשת החגים, בתאני

   שמספר ימי עבודתו לפני החופשה אינו פחות מימי חופשת החג, ואם חזר לעבודה

   ביום שלאחר חופשת החג. (5)

   עובד הוראה ממלא מקום שעבד לפחות 3 חודשים לפני החופשה ועבודתו הופסקה עם

   תום הלימודים לפני החג, יהיה זכאי לתשלום בעבור חופשת החג, בתנאי שהעובד

   הקבוע החוזר לעבודתו לא יהא זכאי לתשלום בעד חופשת החג. (5)

4  עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה על חשבון המוסד לביטוח לאומי בחופשת חג

   הסוכות,חג החנוכה וחג הפסח, להוציא ימי מועד ושבתות, זכאית לתשלום שכרה בעד

   תקופות החופשה הנ"ל, נוסף על תשלום דמי הלידה שלהם היא זכאית מהמוסד לביטוח

   לאומי. (7)

   הערה: עובדת הוראה, שחופשת הלידה שלה ע"ח המוסד לביטוח לאומי הסתיימה ערב

   פגרת החג או במשך הפגרה - זכאית לתשלום בעד הפגרה כולה, אם מסרה מראש

   הודעה בכתב למנהל ביה"ס ולגף כא"ב במחוז, על רצונה לשוב לעבודה מיד לאחר

   הפגרה, ואכן עשתה זאת.

5  עובד הוראה המשרת במילואים בחופשת חג הסוכות, חג החנוכה וחג הפסח, להוציא ימי

   מועד ושבתות, זכאי לתשלום מקרן ההשוואה, נוסף על התשלום המגיע לו בעד תקופת

   החופשה הנ"ל. (8)

6  עובד הוראה שנפגע ומקבל מן הביטוח הלאומי דמי פגיעה במשך 27 שבועות, ותקופת

   ה27- שבועות חלה בפגרות סוכות או חנוכה או פסח, יקבל מן המעביד תשלום בפגרות,

   להוציא שבתות וחגים החלים בפגרות, התחולה: ט"ו באלול התשנ"ג (1.9.93) (9)

האחד במאי

כללי הפעלת מוסדות חינוך באחד במאי יהיו כדלקמן:

1  מוסדות החינוך יהיו פתוחים.

2  אין לערוך חגיגות ותהלוכות אחד במאי של בתי-הספר או גני-ילדים, ואין להניף

   דגלים באותו יום.

3  מורה המבקש לחוג את האחד במאי יורשה להיעדר מבית-הספר, אולם עליו להודיע על

   כך (בכתב) מראש למנהל המוסד, והמנהל יארגן את יום הלימודים בהתאם לכך.

   המנהל ישקול איך להעסיק את כל התלמידים שיבואו לבית-הספר, ואם היעדרותם של

   מורים לא תאפשר לו, למרות מאמציו, להעסיק תלמידי כיתה כלשהי, הוא יודיע על

   כך מראש להוריהם.

4  מנהלי מוסדות החינוך או ממלאי מקום מנהלים, וכן האחראים לביטחון במוסדות,

   חייבים להיות במוסדותיהם כרגיל.

5  ביישוב שכל תושביו חוגגים את האחד במאי יורשה גם מנהל המוסד או ממלא מקומו

   להיעדר מן המוסד, אולם עליו להודיע על כך מראש למפקח על המוסד.

6  מוסדות החינוך הממלכתי-הדתי פועלים ביום זה כרגיל. (10)

חופשת מפקחים

עובדי הוראה המדורגים בדרגות פיקוח זכאים, נוסף לחופשתם הרגילה, ל - 10 ימי

חופשה במועדים קבועים, ללא זכות צבירה, כדלקמן: ערב פסח, ערב שבועות, ערב ראש

השנה, ערב יום הכיפורים, ערב סוכות וימי חול המועד פסח. ימים אלה הם ימים

קבועים, ואין להמירם בימים אחרים. (11)

מורה בתפקיד הדרכה זכאי לחופשות הנהוגות לגבי מפקחים ומדריכים, יחסית להיקף

משרתו. (12)

  

 
אסמכתא :

  1   חוזר מנכ"ל לה / 2, עמ' 2, סעיף 35.

‏  2   חוזר מנכ"ל מג / 1, עמ' 21, סעיף 9.

‏  3   חוזר מנכ"ל לה / 5, עמ' 12, סעיף 113.

‏  4   מכתב העוזר לתנאי שירות ותקנות מיום 29.11.67.

‏  5   החלטת הוועדה הפריטטית מיום 12.7.66.

‏  6   החלטת הוועדה הפריטטית מיום 21.10.65.
6 א' חוות דעת של עו"ד איריס שלו-טל מיום 4.4.2012
  7   חוזר מנכ"ל לב / 4, עמ' 5, סעיף 55; חוזר
מנכ"ל לב / 7, עמ' 17, סעיף 115.

‏  8   מכתב מנהל המחלקה לכוח-אדם בהוראה מיום 25.2.68; חוזר מנכ"ל לא / 3, עמ' 5,   

‏       סעיף 53.

‏  9   חוזר מנכ"ל נה / 7, עמ' 32, סעיף 280.

‏  10 מז / 8, עמ' 4, סעיף 297.

‏  11 הסכם השכר מיום 11.12.64; חוזר מינהל החינוך מיום 22.2.65.

‏  12 חוזר מנכ"ל לח / 2, עמ' 14, סעיף 48.‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021  

עדכוני rss