education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
הצעות לפעילויות
 
 
לפניכם קישורים לפעילויות המזמנות לתלמיד אפשרויות שונות לדבר ולהציג ידע בציבור, בפני עמיתים או קהל אחר. המטרה היא להפוך את ההתנסויות השונות והתרגול לחלק מהיום-יום בבתי הספר.
 
 
נשמח לקבל הצעות לפעילויות נוספות בדף כתבו לנו. הצעות מתאימות יעלו לאתר.

העקרונות המנחים ביישום הרעיונות השונים הם:
  1. הבנייה הדרגתית של קהל השומעים ועומס ההקשבה- על מנת למנוע רתיעה של התלמיד מהפעילות מומלץ להתחיל הצגה בזוגות או בקבוצות קטנות ובפני כמות מצומצמת של מאזינים. בנוסף, על מנת לשמור על רמת קשב גבוהה ויכולת לתת משוב מועיל, יש להגביל את מספר המציגים בכל שיעור ולא להעמיס מציגים רבים ככל הניתן.
  2. שילוב בעשייה החינוכית הבית ספרית- מיומנות הדיבור בציבור הינה מיומנות נרכשת. יש להקדיש מספר שעות ייעודיות להיכרות עם הנושא ולפיתוח שפה משותפת לכל קהילת בית הספר (ניתן במהלך שיעורי מחנך). לאחר מכן יש לזמן התנסויות לדיבור בציבור בקרב התלמידים בכל השיעורים ובכל תחומי הדעת.
  3. יצירת מרחב בטוח- טבעי שהתלמידים חוששים מעצם הדיבור בציבור ולכן חשוב ליצור אווירה שתקל עליהם להתבטא באופן חופשי ללא חשש מביקורת. אין לחייב תלמידים לדבר, אלא לעודד את אלו שבוחרים להשתתף. כמו כך, יש להקפיד על אופי תגובות השומעים כך שינעמו ויקדמו ולא יפגעו או ילעגו.
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/10/2015