education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
פעילויות לתלמידי תיכון
 
לפניכם רשימת פעילויות המזמנות לתלמיד אפשרויות שונות לדבר ולהציג ידע בציבור, בפני עמיתים או קהל אחר. המטרה היא להפוך את ההתנסויות השונות והתרגול לחלק מהיום-יום בבתי הספר. נשמח לקבל הצעות לפעילויות נוספות בדף כתבו לנו. הצעות מתאימות יעלו לאתר. 

העקרונות המנחים ביישום הרעיונות השונים הם:
 
 1. הבנייה הדרגתית של קהל השומעים ועומס ההקשבה- על מנת למנוע רתיעה של התלמיד מהפעילות מומלץ להתחיל הצגה בזוגות או בקבוצות קטנות ובפני כמות מצומצמת של מאזינים. בנוסף, על מנת לשמור על רמת קשב גבוהה ויכולת לתת משוב מועיל, יש להגביל את מספר המציגים בכל שיעור ולא להעמיס מציגים רבים ככל הניתן.

 2.  שילוב בעשייה החינוכית הבית ספרית- מיומנות הדיבור בציבור הינה מיומנות נרכשת. יש להקדיש מספר שעות ייעודיות להיכרות עם הנושא ולפיתוח שפה משותפת לכל קהילת בית הספר (ניתן במהלך שיעורי מחנך). לאחר מכן יש לזמן התנסויות לדיבור בציבור בקרב התלמידים בכל השיעורים ובכל תחומי הדעת.
 3. יצירת מרחב בטוח- טבעי שהתלמידים חוששים מעצם הדיבור בציבור ולכן חשוב ליצור אווירה שתקל עליהם להתבטא באופן חופשי ללא חשש מביקורת. אין לחייב תלמידים לדבר, אלא לעודד את אלו שבוחרים להשתתף. כמו כך, יש להקפיד על אופי תגובות השומעים כך שינעמו ויקדמו ולא יפגעו או ילעגו.


שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת - מחול

מחוללים דיבור הוא שכלול יכולותיהם של התלמידים הרוקדים להמשגה מילולית של מעשה הריקוד על כל מרכיביו והזמנה להצגת המשגה זאת בציבור. באמצעות מחוללים דיבור ניתן נראות לידע הרב המתברר ומתבהר בתהליך הוראת המחול לטובת התלמידים, המורים והקהילה.


להמשך קריאה


 

שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת - מדעי החברה


תכנית "שיח ושיג" הינה תכנית ללימודי דיבייט המובלת ביוזמה משותפת של הפיקוח על מדעי החברה, הפיקוח על הוראת האזרחות, בשיתוף המרכז הישראלי להעצמת האזרח והמרכז לדיבייט ורטוריקה. התכנית מיועדת לתלמידים ומורים בחטיבה העליונה.

 

להמשך קריאה


שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת-היסטוריה


תלמידים שבחרו להרחיב את לימודי ההיסטוריה, יתנסו במסגרת היחידה השלישית בכתיבת עבודת חקר והצגתה בפני קהל.  

 

להמשך קריאה

 


 

שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת - גיאוגרפיה, אדם וסביבה

 

במסגרת דרכי ההערכה החלופיות (במסגרת ההערכה הבית ספרית בהיקף של 30%) ניתן לשלב דיבור בציבור במספר הזדמנויות.

 

 

להמשך קריאה 

 


 

 שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת- מדעי הסביבה

 

במסגרת לימודי מקצוע הבחירה – מדעי הסביבה מוזמנים התלמידים להתנסות בדיבור והצגת עמדות/מחקרים בפני קהל. את ההתנסות ניתן לשלב במסגרות שונות במהלך הלמידה:

 • הצגת עבודת החקר (אקוטופ) בפני ההורים ו/או עמיתים ו/או צוות ביה"ס.
 • הצגת עבודת החקר במסגרת תחרות "חוקרים סביבה".
 • עריכת משפט בסוגיות סביבתיות הנלמדות בכתה הקשורות ל NIMBY , פיתוח מול שימור וכדומה.

להמשך קריאה

 


 

 שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת- תיאטרון

מיומנות אמנות הצגת סיפור (storytelling) מזמנת לתלמידים תהליך לימודי יצירתי המחזק באופן מובהק גם את מיומנות הדיבור בציבור, במקביל לחוויית למידה מעשירה התורמת לתחושת הצלחה גדולה יותר הן במישור הלימודי והן במישור הרגשי.
להציג סיפור הנה טכניקה המאפשרת לתלמידים להטמיע גופי ידע וערכים תרבותיים באמצעות מהלך לימודי חוויתי תוך שילוב ההיבטים: הקוגניטיבי, המילולי, הפיסי והחברתי.


 

להמשך קריאה

 


 

 שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת- היסטוריה ממ"ד

תלמידי היסטוריה ממ"ד מוזמנים לשלב הצגה בעל פה של עבודות חקר הנכתבות במסגרת היחידה השלישית או במסגרת תכנית תמ"ר. 


 

להמשך קריאה

 


רישיון נהיגה

 

סוג הפעילות: בעד ונגד

קהל יעד: כיתות י-יב, מקצוע: תעבורה

 

1. המורה מציג שאלה בפני הכיתה: האם אתם בעד או נגד קבלת רישיון נהיגה בגיל 21 והתלמידים עונים בהצבעה.

המורה מחלק את הכיתה לקבוצות של 4 תלמידים בכל קבוצה.

2. לכל קבוצה נותנים צד: בעד או נגד.

3. התלמידים ידונו בנושא בקבוצות קטנות.

4. תלמיד אחד מכל קבוצה עומד ומנמק את טיעוני הקבוצה.

 

 

* הצעתו של נאדל דאו- סטודנט במכללת אוהלו


מכירת אלכוהול


סוג הפעילות: דיון
קהל יעד: כיתות י-יב, מקצוע: תעבורה


1. המורה מקרין סרטון על התופעות הקשורות באלכוהוליזם בקרב בני נוער. (יש באתרYoutube   הרבה סרטונים בכל השפות)
2. המורה יקיים דיון בין התלמידים על מה צפו בסרט.
3. המורה יקיים דיון על כיצד ניתן להפחית את התופעה הזו.


* הצעתו של נאדל דאו- סטודנט במכללת אוהלו


בית ה-משפט!!!
נושא הפעילות: משפט מדומה
קהל יעד: כיתות ט-י, מקצוע: אזרחות


1. המורה ילמד שיעור על בתי משפט בארץ וכיצד בנויה מערכת המשפט בישראל.
2. המורה מבקש מכל תלמיד לבחור תפקיד לדוגמא : יוסי –שופט, דני – עורך דין, משה – נאשם ועל כל תלמיד ללמוד את מהות התפקיד שלו.
3. התלמידים עורכים משפט מדומה בכיתה לעיני התלמידים.
4. צ'ופר- המורה יקח את התלמידים לבית משפט אמיתי בארץ ויערוך השוואה בין המשפט שהתנהל בכיתה לבין בית משפט אמיתי.

* הצעתו של יקיר ברהון- סטודנט במכללת אוהלו


ראש ממשלה ליום אחד

נושא הפעילות: נאום / דיבייט
קהל יעד: כיתה יא'- יב'. מקצוע: אזרחות

 1. המורה מחלקת את הכיתה לקבוצות של 3-4 תלמידים.
 2. המורה רושמת על הלוח רשימה של ראשי ממשלות בישראל, כל קבוצה בוחרת מנהיג אחד.
 3. בשיעור הראשון כל קבוצה חוקרת על המנהיג שלה.
 4. בשיעור השני נערך עימות בין "המנהיגים" על סיטואציות שתיתן המורה, לדוגמא: מדינת ישראל קיבלה תרומה של 2 מיליארד שקל מארה"ב, מהו התחום בו תשקיע את מירב הכסף?
 5. כל קבוצה תייצג זמן היסטורי שונה ותצטרך להציג לכיתה את דעותיו של הנהיג אותו חקרה.

* לירן בן גידה- סטודנטית במכללת אוהלו


פסיכומטרי

נושא הפעילות: דיון
קהל יעד: כיתה י-יב מקצוע: שיעור חינוך

 1. כל תלמיד קם בתורו להביע את דעתו ולומר האם הוא בעד או נגד מבחן הפסיכומטרי למוסדות להשכלה גבוהה.
 2. המורה מחלק את הכיתה לשתי קבוצות. קבוצה אחת בעד והשניה נגד.
 3. כל קבוצה יושבת וכותבת טיעונים שונים.
 4. בכל פעם נציג מכל קבוצה עומד מול כל הכיתה ומסביר טיעון אחד לטובת קבוצתו.

* ראגד חסן- סטודנט במכללת אוהלו


זו זכותי!

נושא הפעילות: דיבייט
קהל יעד: כיתה יא-יב. מקצוע: אזרחות

 1. המורה מחלק את תלמידי הכיתה לזוגות.
 2. כל זוג יקבל מקרה שבו שתי זכויות מתנגשות.
 3. על כל אחד מבני הזוג להתמקד בזכות אחרת ולכתוב נימוקים מדוע היא חשובה יותר.
 4. כל זוג מציג מול כל הכיתה את הדיבייט שהתקיים.
 5. אחרי שכל זוג מציג- המורה שואל את הקהל איזה זכות עדיפה יותר במקרה הזה?

*דועאא דבאח- סטודנטית במכללת אוהלו


 
  תאריך עדכון אחרון:  25/10/2015