education - חינוך דיבור בציבור דיבור בציבור יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
 
פעילויות לתלמידי יסודי
 
לפניכם רשימת פעילויות המזמנות לתלמיד אפשרויות שונות לדבר ולהציג ידע בציבור, בפני עמיתים או קהל אחר. המטרה היא להפוך את ההתנסויות השונות והתרגול לחלק מהיום-יום בבתי הספר. נשמח לקבל הצעות לפעילויות נוספות בדף כתבו לנו. הצעות מתאימות יעלו לאתר. 
 

העקרונות המנחים ביישום הרעיונות השונים הם:
  1. הבנייה הדרגתית של קהל השומעים ועומס ההקשבה- על מנת למנוע רתיעה של התלמיד מהפעילות מומלץ להתחיל הצגה בזוגות או בקבוצות קטנות ובפני כמות מצומצמת של מאזינים. בנוסף, על מנת לשמור על רמת קשב גבוהה ויכולת לתת משוב מועיל, יש להגביל את מספר המציגים בכל שיעור ולא להעמיס מציגים רבים ככל הניתן.

  2. שילוב בעשייה החינוכית הבית ספרית- מיומנות הדיבור בציבור הינה מיומנות נרכשת. יש להקדיש מספר שעות ייעודיות להיכרות עם הנושא ולפיתוח שפה משותפת לכל קהילת בית הספר (ניתן במהלך שיעורי מחנך). לאחר מכן יש לזמן התנסויות לדיבור בציבור בקרב התלמידים בכל השיעורים ובכל תחומי הדעת. 

  3. יצירת מרחב בטוח- טבעי שהתלמידים חוששים מעצם הדיבור בציבור ולכן חשוב ליצור אווירה שתקל עליהם להתבטא באופן חופשי ללא חשש מביקורת. אין לחייב תלמידים לדבר, אלא לעודד את אלו שבוחרים להשתתף. כמו כך, יש להקפיד על אופי תגובות השומעים כך שינעמו ויקדמו ולא יפגעו או ילעגו.

שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת – חינוך לשוני לבתי הספר היסודיים

בתכנית הלימודים של המקצוע עברית בבית הספר היסודי, יש התייחסות לשיח הדבור בכמה פרקים:

 

  • שפה דבורה ושפה כתובה
  • מדברים ומאזינים בבית הספר
  • הצגת נושא בכתב ובעל-פה
  • האזנה ודיבור למטרות שונות

    להמשך קריאה

 


שילוב דיבור בציבור בתחומי הדעת – גיאוגרפיה אדם וסביבה

תכנית הלימודים "מולדת, חברה ואזרחות", המיועדת לתלמידי כיתות ב'-ו',
מזמנת לתלמידים אפשרויות רבות להצגת נושאים בעל פה.


להמשך קריאה

 


שילוב דיבור בציבור בתכניות קיימות - המטה לתרבות ישראל

המטה לתרבות ישראל מקדם בבתי הספר הממלכתיים את הוראת תרבות ישראל

כתרבות לאומית, פלורליסטית, משתנה ומתהווה, ואת הכרת המפעל הציוני,

המשקף את אחריותנו כעם למימוש התרבות היהודית וערכיה במדינת ישראל הריבונית.

להמשך קריאה

 


 

 

 

 

 

 
  תאריך עדכון אחרון:  01/11/2015