education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המערכת
גיליון מספר 21, תשע"א, 2010
 

גיליון זה של "הלכה ומעשה בתכנון לימודים" כולל שמונה מאמרים. החלטנו להציב אותם בסדר המדמה אדוות מים ההולכות ומתרחבות. כל מה שצריך הוא לקרוא מאמר-מאמר ולהבין את רוחם ואת התנועה שביניהם. הרוח העוברת בין המאמרים מלקטת מכל אחד מהם קולות שיש להם שמות: קולות תלמידים, קולות מורים, קולות תוכני לימוד וקלות המניעים רפורמות. קריאת המאמרים אמורה ליצור תכנון לימודים מושכל יותר.


המאמר הפותח הוא "הילד ותכנון הלימודים – הקשבה לקולות של תלמידים בבית הספר" מאת ד"ר יעל נבו. המאמר מציג מחקר שמטרתו לייצג רעיונות, עמדות, חוויות וביקורת שתלמידות ותלמידים מבטאים לגבי בית הספר, ולנסות להבין את משמעותן. הקשבה לתלמידים יכולה לתרום להבנת עולמם, ובכך לשפר את יחסי הגומלין בין מורים לתלמידים, להשפיע על תכנון לימודים הולם ומשמעותי יותר עבורם ועל דמוקרטיזציה ביחסי הגומלין בבית הספר.
 
במאמר השני, "הדיסציפלינה הפדגוגית: לקראת ארגון מחדש של הידע בבית הספר" מאת ד"ר אמנון כרמון, מוצגת חלופה לארגון הידע הקיים בבית הספר המבוסס על "מקצועות בית ספריים". במאמר מוצעת מסגרת חדשה לארגון התכנים הנלמדים המכונה "דיסציפלינה פדגוגית", מוצגים השלכותיה המעשיות ודיון ביתרונותיה על פני אפשרויות אחרות בשיח החינוכי.
 
המאמר השלישי, "ספקטרום הפעלה: השימוש באותם חומרי הוראה על ידי אותה מורה בכיתות שונות" מאת ד"ר תמי אייזנמן, מציג מחקר הבוחן את הקשרים שבין המורה, התלמידים ואופן השימוש בחומרי ההוראה. המחקר מורכב משני חקרי מקרה. בכל אחד מהם מורה המלמדת אותו נושא במתמטיקה, תוך שימוש באותם חומרי הוראה, בשני בתי ספר שונים. כל זאת כדי לבדוק מה הם אופני העברת החומר ש"יגיעו" אל התלמידים באופן האפקטיבי ביותר.
 
המאמר הרביעי, "תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות" מאת ד"ר גלעדה אבישר וציפי באב, מציג את "הסיפור" של תכנון לימודים ותכניות לימודים בישראל לתלמידים עם צרכים מיוחדים. זאת על רקע התמורות שהתחוללו בשדה החינוך המיוחד ובתחום של תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בעולם ובמדינת ישראל, ותוך התייחסות למדיניות שילובם של תלמידים אלה במערכת החינוך הכללי.
 
המאמר החמישי הוא "ההפעלופדיה כתכנית לימודים בחינוך הבלתי פורמלי, אופן השימוש בה בקהילה ובפנימייה והקשר למידת מסוגלותם העצמית של המשתמשים" מאת פרופ' שלמה רומי ומירב חסיד. במאמר מוצגת ההפעלופדיה כתכנית לימודים ייחודית בתחום החינוך הבלתי פורמלי. היא מכילה מאגר רחב ומגוון של הפעלות חינוכיות ותרבותיות ומאפשרת למשתמשים בה לשאול מתוכה מתודות ורעיונות כדי לפתח פעולה חינוכית או להעביר פעולה שלמה שכל מרכיביה מפורטים. המאמר מציג מחקר ראשוני שבא לבחון את מידת הידע והשימוש בהפעלופדיה ומידת העדפת הנושאים בה בקרב אנשי חינוך בלתי פורמלי בקהילה לעומת עובדי פנימייה.
 
המאמר השישי, "הכשרת מורים ותכנון לימודים: הילכו שניהם יחדיו?" מאת פרופ' מרים בן-פרץ, גבי לנדלר-פרדו ושלומי חנוכה, מתמקד במהות הקשר בין תהליך פיתוח ועיצוב של תכניות לימודים לבין הכשרת המורים. הכותבים מציעים גישה להכללת נושא זה בתכניות של הכשרת מורים. זאת, בתקווה שהעשרת הידע של פרחי הוראה ומורים בנושא תכנון לימודים יתרום ליכולתם להשתמש בתכניות לימודים באופן מקצועי ויעיל.
 
המאמר השביעי, "הוראה ולמידה: אנליזה של יחסים" מאת ד"ר יורם הרפז, מנתח את היחסים בין הוראה ללמידה. המאמר חותם בהשתמעות של האנליזה לעמדות ביחס לתכניות לימודים. האופן שבו הידע נבחר ומאורגן על ידי מחברי תכניות לימודים נובע במידה רבה מהשקפותיהם של המתכננים על הזיקה שבין הוראה ולמידה.
 
המאמר השמיני, "תפיסות ועשייה ברפורמה חינוכית: נרטיבים של מורים" מאת פרופ' פרימה אלבז-לוביש, נפתח בשאלה: כיצד מתרגמים מורים את הערכים המושרשים בהם לעשייה חינוכית בכיתה? המאמר מציג את סיפוריהן של שתי מורות שהיו מעורבות בייזוּם הליכי שינוי, וסיפוריהן מתארים את החידושים שהנהיגו בעבודתן. הדיווח שלהן ממחיש משהו מהמורכבויות של רפורמה בית ספרית כפי שהיא נחווית בהקשר חברתי והיסטורי. קולותיהן עוזרים לתאר היבטים המספקים הבנה חדשה לתהליך של שינוי.

 

 

העורכת
מינה הוכברג

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2012    

עדכוני rss