education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
הילד ותכנון הלימודים – הקשבה לקולות של תלמידים בבית הספר
 
ד"ר יעל נבו
 
גיליון ‏21, תשע"א, 2010
 
נושא המאמר : הכשרת מורים
 
  למאמר המלא
 


מחקר זה ממוקד בראיונות עם תלמידות ותלמידים ועל המציאות שלהם בבית הספר. מטרת המחקר היא לייצג רעיונות, עמדות, חוויות וביקורת שהמרואיינים מבטאים, להתחקות אחר ציפיות ותגובות הקשורות בהתנסותם בבית הספר ולנסות להבין את משמעותן. אמונתי היא כי העלאת המוּדעוּת לטקסטים הללו תסייע לנו בהבנת רצונותיהם וצרכיהם של התלמידים ובשיפור עתידי של תכנון הלימודים בבית הספר המיועד להתפתחותם. המחקר מבוסס על אוסף מגוּון של ראיונות עם מרואיינים, יהודים וערבים, מבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, שנערכו לאורך ארבע שנים.  

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2012    

עדכוני rss