education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
השפעת האידאולוגיה האישית של המורים על דרכי הוראת התנ"ך
 
אשר שקדי, מרדכי ניסן
 
גיליון 20, תשס"ט, 2009
 
נושא המאמר : תהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה)
 
 

למאמר המלא

 

מחקר זה  מבקש לברר האם וכיצד משפיעה האידאולוגיה האישית של המורים על תפיסותיהם ביחס למטרות, תכנים ודרכים בהוראת התנ"ך וכן גם על הוראתו בפועל של התנ"ך.

 

בתהליך הוראת התנ"ך בבית הספר נוטלים חלק אנשים רבים: כותבי תכניות הלימודים ומעצבי דרכי ההוראה, המורים, התלמידים, ההורים, חברי הקהילה ועוד. אנשים אלו עשויים להיות בעלי נטיות אידאולוגיות-תרבותיות שונות ומגוונות, ולכולם עשויה להיות השפעה על לימודו של הילד. אולם אין ספק שהגורם המרכזי בתהליך הוראת התנ"ך הוא המורים. הם אלו המציגים את המקורות בפני תלמידיהם, מכוונים את הקשב שלהם לנושא זה או אחר ומפרשים אותם. ניתן לטעון כי הצלחתו ואיכותו של תהליך הוראת התנ"ך תלויות במידה רבה בעבודתם של המורים ובגישה התרבותית והפדגוגית שהם נוקטים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/12/2010    

עדכוני rss