education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
ה"השבחה" כמיומנות חשיבה מסדר גבוה של אינטליגנציה עתידית
 
דוד פסיג
 
גיליון 18, תשס"ו, 2006
 
נושא המאמר : סקירות היסטוריות
 
  למאמר המלא
 

בסקירת ספרות מחקרית העוסקת בתחומי עתיד מגוונים, זיהינו מיומנות חשיבה חדשה בעלת מאפיינים של אינטליגנציה עתידית מסדר גבוה. במאמר זה נבחנים מאפייניה של מיומנות חשיבה זאת שאנו מכנים "השבחה". ההגדרה המוצעת למיומנות הקוגניטיבית העתידית, "השבחה", היא כדלקמן: "המיומנות לבחור במצרף המתאים של מידע וליישמו בפתרון בעיות בסיטואציות שונות, בזמן ובמקום שונים, נבכך להשביח את המצרף". מצאנו שקיימים 2 סוגים של "השבחה" - השבחה של קונספציות והשבחה של כלים. בתהליך השבחה של מידע עתידי זיהינו 6 שלבים: כוונה תחילה, תהליך, תוצר, הערכה, לעתים גם כוונה בדיעבד, המשכיות.

 

במאמר זה אנו מגדירים ומסבירים את חשיבות מיומנות השבחה בתהליכי חינוך והכשרה לקראת העתיד.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/12/2010    

עדכוני rss