education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה
תכנית לימודים לחינוך הקדם יסודי, תשס"ח
 

תפקידה של וועדת התכנית למתמטיקה לחינוך הקדם יסודי  היה לכתוב תכנית לימודים חדשה מחייבת, שתחליף את תכנית המסגרת משנת 1995 בנושא זה.

 

תכנית זו  מיועדת לעובדי חינוך בגיל הרך ומתייחסת למתמטיקה כתחום דעת. התכנית עוסקת בכמויות גדלים וצורות.יחד עם זה התכנית מתייחסת למקום החשוב שתופסת המתמטיקה בחיי היום- יום,לפעילויות הרבות שאנו מבצעים והקשר של אותן הפעילויות למתמטיקה.


מקצוע המתמטיקה נלמד לאורך כל שנות בית הספר, אולם הבסיס המתמטי של הילדים מתחיל להיבנות כבר בגיל הרך. מכיוון שהמתמטיקה נבנית נדבך על נדבך , לעיסוק במתמטיקה בגיל הגן חשיבות רבה הן מהפן הדידקטי והן מהפן המתמטי שכן זהו היסוד - הבסיס עליו תימשך הבניה.

 

תכנית זו היא טיוטה וטרם עברה עריכת לשון.

 

 

 לקובץ תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי:

  • חברי הוועדה

  • פתח דבר
  • מבוא

  • ריכוז נושאי התכנית
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009