education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
קוראן
 

להלן רשימה של פסוקים וסורות מן הקוראן (חובה ובחירה).

  • אפשר לבחור במקום 10 סורות מן הקוראן, 10 קטעים מתוך הספרות הערבית הקלאסית.
  • אפשר לבחור במקום קטעי הקוראן שלהלן, קטעים הכתובים בערבית-יהודית, באישור המפמ"ר.

 

פירוט הסורות/הפסוקים (חובה):

 

פירוט הסורות/הפסוקים (בחירה):

יש לבחור מתוך הרשימה שלהלן עוד 4 סורות (בנוסף לסורות החובה שלעיל).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2011    

עדכוני rss