education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה י'
הקדמה
 

בכיתה י' ירכשו התלמידים כ- 700-600 מילים לפחות (כולל המילים שלמדו בכיתות ז'-ט'). אוצר מילים זה יהווה מאגר בסיסי לרמת לימוד של 1 יח"ל. כמו כן, יכירו התלמידים מילים נוספות מתוך מגוון הטקסטים שילמדו במהלך השנה.

התלמידים ילמדו נושאים דקדוקיים מורכבים יותר שיסייעו להם בקריאת טקסטים. נושאים אלה מתבססים על הנלמד בכיתות ז'-ט'. הנושאים הדקדוקיים יילמדו בעיקר מתוך טקסטים ופחות באופן תאורטי.

התלמידים ירחיבו את מיומנויות ההבעה בעל-פה בעזרת אוצר מילים הכולל ברכות, מילות נימוס ופתגמים שכיחים בערבית (נוסף על אלה שלמדו קודם), ויעשו בהם שימוש בשיח
 בין-אישי בכיתה בנושאים שונים.

התלמידים יעשו שימוש מושכל במילון הערבי- עברי ויוכלו לפענח כותרות וידיעות חדשותיות מהעיתונות הערבית השוטפת (מהעיתונות הכתובה או מהאינטרנט).
במסגרת לימודי ההעשרה, יכירו התלמידים את מעמד ירושלים באסלאם וכן יערכו היכרות עם יוצר ערבי (סופר, משורר, מוזיקאי ועוד) עם אחת מיצירותיו.

קיימת תכנית להשכלה כללית ב"עולם הערבים והאסלאם", המיועדת לתלמידי בית הספר העברי. היא נחלקת לשתי תכניות בנות 30 שעות כל אחת, היכולות להילמד בנפרד, אך גם משלימות זו את זו.
שתי התכניות עוסקות במדינות ערב ללא צורך בידיעת השפה הערבית.

 

תכנית "עולם הערבים והאסלאם" להשכלה כללית

התכנית להשכלה כללית בערבית מיועדת לתלמידי כיתות י' בבית הספר העברי. היא נחלקת לשתי תכניות בנות 30 שעות כל אחת היכולות להילמד בנפרד, אך גם משלימות זו את זו
התכנית הראשונה כוללת סקירה של העיתונות בעולם הערבי, הן של העיתונות הכתובה והן של העיתונות המקוונת. התכנית עוסקת במאפייני העיתונות הערבית ובהשפעתה על עיצוב דעת הקהל, היא עוסקת גם בנושאים המופיעים בעיתונים הערביים ובסוגיות אקטואליות.
התכנית השנייה, עוסקת במהפכת התקשורת והאינטרנט בעולם הערבי, בטלוויזיה וברדיו

 

תכנית לימודים בערבית להשכלה כללית

 

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/07/2022    

עדכוני rss