הנושאים הדקדוקיים הנדרשים בכיתה ז':

 • הא הידיעה (أل)
 • מילים ממין נקבה המסתיימות בתַא מַרְבּוּטַה
 • כינויי הקניין
 • דרכי יידוע שמות העצם (ה' הידיעה, כינוי קניין, נסמך בסמיכות)
 • כינויי רמז לקרוב (هٰذَا, هٰذِهِ) והתאמתם למין שם העצם
 • נטיית עבר (أَلْمَاضِي) בניין فعل (1) - גופי היחיד (כולל שלילת העבר)
 • סדר המילים במשפט הפועלי (הנשוא/הפועל קודם לנושא) - נדרשת ידיעה פסיבית

 

 

 

 

הנושאים הדקדוקיים הנדרשים בכיתה ח':

 • אותיות השמש
 • כינוי רמז לקרוב (هٰؤُلاءِ)
 • כינויי רמז לרחוק (ذٰلِكَ, تِلْكَ) – נדרשת ידיעה פסיבית
 • ריבוי שאיננו מציין בני אדם
 • נטיית עבר בניין 1 (فعل) – כל הגופים
 • נטיית הווה-עתיד (المضارع)- בניין 1 (فعل)
 • סדר המילים במשפט הפועלי (הנשוא הפועלי קודם לנושא)

 

 

 

 

הנושאים הדקדוקיים הנדרשים בכיתה ט':

 • כינויי רמז לרחוק  (ذٰلِكَ, تِلْكَ)
 • תנועות העזר
 • בניין 1 (فعل) - הפועל בציווי
 • בניין 1 (فعل) בינוני פועל ופעול
 • בניין 2 (فعّل) – נטיית העבר
 • בניין 3 (فاعل) – נטיית העבר
 • ערך היתרון – נדרשת ידיעה פסיבית
 • כינויי מושא/פעול – נדרשת ידיעה פסיבית
 • יַא א(ל)נִסְבַּה (يّ היחס) - נדרשת ידיעה פסיבית
 • המספר היסודי 10-3 – נדרשת ידיעה פסיבית
 • סדר המילים במשפט הפועלי (הנשוא הפועלי בא בנסתר/נסתרת לפני נושא ברבים) - נדרשת ידיעה פסיבית
 • כינויי הזיקה - נדרשת ידיעה פסיבית