education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מוסר ומידות
 

ירמיהו פרק ז' פסוק כח

 וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, זֶה הַגּוֹי אֲשֶׁר לוֹא-שָׁמְעוּ בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהָיו, וְלֹא לָקְחוּ, מוּסָר; אָבְדָה, הָאֱמוּנָה, וְנִכְרְתָה, מִפִּיהֶם.

 

משלי פרק א' פסוקים א-ח

א  מִשְׁלֵי, שְׁלֹמֹה בֶן-דָּוִד--    מֶלֶךְ, יִשְׂרָאֵל.
ב  לָדַעַת חָכְמָה וּמוּסָר;    לְהָבִין, אִמְרֵי בִינָה.
ג  לָקַחַת, מוּסַר הַשְׂכֵּל;    צֶדֶק וּמִשְׁפָּט, וּמֵשָׁרִים.
ד  לָתֵת לִפְתָאיִם עָרְמָה;    לְנַעַר, דַּעַת וּמְזִמָּה.
ה  יִשְׁמַע חָכָם, וְיוֹסֶף לֶקַח;    וְנָבוֹן, תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה.
ו  לְהָבִין מָשָׁל, וּמְלִיצָה;    דִּבְרֵי חֲכָמִים, וְחִידֹתָם.
ז  יִרְאַת יְהוָה, רֵאשִׁית דָּעַת;    חָכְמָה וּמוּסָר, אֱוִילִים בָּזוּ.

ח  שְׁמַע בְּנִי, מוּסַר אָבִיךָ;    וְאַל-תִּטֹּשׁ, תּוֹרַת אִמֶּךָ.

 

משלי פרק י"ב פסוק א

 אֹהֵב מוּסָר, אֹהֵב דָּעַת;    וְשׂוֹנֵא תוֹכַחַת בָּעַר.

 

 

 1. מהו מוסר?
 2. מי הוא האיש המוסרי?
 3. האם האיש המוסרי צריך להיות חכם? נמקו.

 

איכה רבה פרשה ב'

מלכה ושריה בגוים אין תורה. אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין, הה"ד והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו (עובדיה א ח), יש תורה בגוים אל תאמין, דכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה.

 

 

 1. מה ההבדל בין תורה לבין חכמה? הציגו דוגמאות.

 

רמב"ם הלכות דעות פרק ב הלכות א'-ג'

 

הלכה א

חולי הגוף טועמים המר מתוק ומתוק מר, ויש מן החולים מי שמתאוה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה כגון העפר והפחם ושונא המאכלות הטובים כגון הפת והבשר הכל לפי רוב החולי, כך בני אדם שנפשותיהם חולות מתאוים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה והיא כבידה עליהם למאד לפי חליים, וכן ישעיהו אומר באנשים הללו הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר, ועליהם נאמר העוזבים ארחות יושר ללכת בדרכי חושך, ומה היא תקנת חולי הנפשות, ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו חליים בדעות שמלמדין אותם עד שיחזירום לדרך הטובה, והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם עליהם אמר שלמה חכמה ומוסר אוילים בזו.

 

 1. מהו חולי הגוף?
 2. מהן "דעות"?
 3. מי המוסמך לתקן את ה"דעות הרעות"?

 

הלכה ב

וכיצד היא רפואתם מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה עד שיתעקר החמה מלבו, ואם היה גבה לב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש בלויי סחבות המבזות את לובשיהם וכיוצא בדברים אלו עד שיעקור גובה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה, ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו, ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטובה והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעה.

 

 

 1. מהי עצתו של הרמב"ם  לאדם הנוטה לכעוס?
 2. עצתו של הרמב"ם לבעל חמה היא "שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל" כיצד ניתן ליישם זאת?
 3. אלו קשיים עלולים להתעורר במהלך היישום?

 

 

הלכה ג

ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד, ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד, ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח, ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך, ועוד אמרו בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח ואפילו מקצתה, וכן הכעס מדה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס, אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים, ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, ובעלי כעס אין חייהם חיים, לפיכך צוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים וזו היא הדרך הטובה, ודרך הצדיקים הן עלובין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבין עושין מאהבה ושמחים ביסורים, ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

 

 

 1. באלו מידות "אסור להתנהג בדרך בינונית" – מדוע?
 2. מה הפתרון בקשר למידות אלה, כיצד צריך להתנהג?

 

רבי ישראל מסלנט

נחלקת התורה לשני סוגים כוללים: הא' המה מצוותיו, חוקיו ומשפטיו ית"ש. והב' יתר התורה אשר יסודה לדלות ממעמקי צפונים יושר דרכי המדות וטהרת כוחות הנפשיים, עד אשר לא יכספו רק הטוב בעיני אלקים ואדם

                                                            (בתוך: אור ישראל, עמ' 92)

 

 1. מהם שני החלקים בתורה? מה עיקר תפקידו של החלק השני?
 2. האם "יושר ודרכי המידות" הן תכונות הטבועות בנפש? נמקו.

רבי ישראל מסלנט

 • המדות הן רכוש האדם
 • קשה לתקן מדה אחת מלעבור על כל הש"ס.
 • כל ספרי המוסר מוכיחים לירא את ה', וספר "מסילת ישרים" מורה את הדרך איך לירא את ה'.

                                    

(בתוך: הרב דב כ"ץ, תנועת המוסר, א', ירושלים תשנ"ו, עמ' 282-279)

 

 

 1. מה ההבדל בין "הוכחת יראת ה'" לבין "איך לירא את ה'"?

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010