education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חגי ישראל - פירוט הנושאים
 

 

 

ראש השנה

 • יחסי יחיד חברה
 •  בחירה חופשית
 •  שכר ועונש

צום גדליה

 •  משמעות הצום לבני דורנו

יום הכיפורים

 • התמודדות עם חטא
 •  משמעות חזרה בתשובה

סוכות

 •   דירת ארעי (הידור מצווה הייחס ליופי ביהדות, היחס לרכוש ולעושר ביהדות)
 • אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם.

 • אחדות האומה.

חנוכה

 •  תרבות המערב מול תרבות ישראל (בשילוב תקשורת אמנות תאטרון)
 •  מהי גבורה אמיתית?

עשרה בטבת

 •   יום הקדיש הכללי
 • שנאת הגויים (אנטישמיות)

ט"ו בשבט

 •  "כי האדם עץ השדה"  הקשר שלנו אל  הסביבה אל החי והצומח
 •  הקשר "שלי" לארץ  ישראל
 •   זכותנו על ארץ ישראל

פורים

 •  מהי שמחה אמיתית?

פסח

 • חופש וחירות - בירור מושגים
 • החירות - זכות או משימה

יום הזיכרון ויום העצמאות

 •  מהי 'עצמאות' אישית ומהי עצמאות לאומית
 •   מהי מדינת ישראל עבורי?

ל"ג בעומר

 •  ר' עקיבא ור' שמעון בר-יוחאי, מה אנו לומדים מדמויות היסטוריות?

יום ירושלים

 • מה אומרת לי ירושלים?
 • מהי ירושלים 'שלי'?

שבועות

 •  תורה מן השמים
 •  מה משמעות תורה ומצוות בחיים שלי?

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2009