education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 הסיבות לכפירה ודרכי ההתמודדות
 

בראשית י"ח פסוקים טז-כה

טז וַיָּקֻמוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים, וַיַּשְׁקִפוּ עַל-פְּנֵי סְדֹם; וְאַבְרָהָם--הֹלֵךְ עִמָּם, לְשַׁלְּחָם.  יז וַיהוָה, אָמָר:  הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם, אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה.  יח וְאַבְרָהָם--הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל, וְעָצוּם; וְנִבְרְכוּ-בוֹ--כֹּל, גּוֹיֵי הָאָרֶץ.  יט כִּי יְדַעְתִּיו, לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת-בָּנָיו וְאֶת-בֵּיתוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְהוָה, לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט--לְמַעַן, הָבִיא יְהוָה עַל-אַבְרָהָם, אֵת אֲשֶׁר-דִּבֶּר, עָלָיו.  כ וַיֹּאמֶר יְהוָה, זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי-רָבָּה; וְחַטָּאתָם--כִּי כָבְדָה, מְאֹד.  כא אֵרְדָה-נָּא וְאֶרְאֶה, הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה; וְאִם-לֹא, אֵדָעָה.  כב וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים, וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה; וְאַבְרָהָם--עוֹדֶנּוּ עֹמֵד, לִפְנֵי יְהוָה.  כג וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם, וַיֹּאמַר:  הַאַף תִּסְפֶּה, צַדִּיק עִם-רָשָׁע.  כד אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם, בְּתוֹךְ הָעִיר; הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא-תִשָּׂא לַמָּקוֹם, לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ.  כה חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה, לְהָמִית צַדִּיק עִם-רָשָׁע, וְהָיָה כַצַּדִּיק, כָּרָשָׁע; חָלִלָה לָּךְ--הֲשֹׁפֵט כָּל-הָאָרֶץ, לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט.

 

 

 1. מה מבקש הקב"ה לעשות?
 2. מהי תגובתו של אברהם?
 3. האם תגובתו של אברהם מעידה על אמונתו? הסבירו.

 

תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב

על כפירתו של אלישע בן אבויה שואלים בתלמוד:

וכל דא מן הן אתת ליה (היינו מהו המניע לכפירתו?) אלא פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גיניסר וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד משם והכישו נחש ומת אמר כתיב שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים איכן היא טובתו של זה איכן היא אריכות ימיו של זה ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו למען ייטב לך לעולם הבא שכולו טוב והארכת ימים לעתיד שכולו ארוך ויש אומרים ע"י שראה לשונו של רבי יהודה הנחתום נתון בפי הכלב שותת דם אמר זו תורה וזו שכרה זהו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקנן זה הוא הלשון שהיה יגיע בתורה כל ימיו זו תורה וזו שכרה דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים ויש אומרים אמו כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על בתי עבודה זרה והריחה מאותו המין והיה אותו הריח מפעפע בגופה כאירסה של חכינה (=כארס של נחש).

 

 

 1. מה הסיבה לכפירתו של אלישע בן אבויה?
 2. האם שאלותיו של אלישע בן אבויה יכולות לעלות גם היום? הסבירו.
 3. מהו המענה המוצע בתלמוד לשאלותיו של אלישע בן אבויה?

 

רמב"ם, אגרת תימן

והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית וקיבלו על עצמם המעשה והקבל ואמרו: "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב "לנו ולבנינו עד עולם". וכבר הבטיחנו הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו, ודי לנו בערבותו, והודיענו: שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה רבנו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. שכן אמר הקדוש ברוך הוא "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם". לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו מזרע האנשים ההם, וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על כל המסתפק בנבואה: "לא עמדו אבותיו על סיני".

 

(ר' משה בן מימון, אגרת תימן, ירושלים תשי"ח, ע"מ קכ"ט)

 

 

 1. מהי אמונה לפי הרמב"ם?
 2. מהן הסיבות לספקנות לפי הרמב"ם?

 

הרב אליהו אליעזר דסלר

"השמים מספרים כבוד אל...אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" (תהלים י"ט).

דבר גדול השמיענו בזה. כי לכאורה תמוה: אם השמים מספרים, והרקיע מגיד, והימים ידברו, והלילות יחוו דעת, איך אפשר שיהיו בני אדם שלא ישמעו ולא ידעו? אם כל הבריאה כולה אומרת שירה לפניו איך אפשר שיהיו מחוסרי אמונה שיאמרו שאינם שומעים כלום? אמנם מעולם לא היה מי שהוא אפיקורוס באמת. כל מי שפקר ידע בפנים קרב לבו שמתעלם הוא מן האמת, ומה שטוען שאינו רואה ואינו שומע היינו שאינו רוצה לראות ואינו רוצה לשמוע.

ועיין מה שכתה הגר"ח מוואלאזין בנפש החיים שער א' בהג"ה ע"פ "פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו" (ישעיהו ו') דהיינו שהרשע מתיירא מלראות ומלשמוע ומלהבין, כי אם כה יעשה הלא ישוב ויתרפא, ובזה אינו רוצה בשום אופן.

...

ולדעת עד היכן מגיע כח הרצון להתעלם מן האמת שאדם מכירה בלבו, צריך להתבונן היטב בדברי חז"ל על כל מעשה קין.

עיין תרגום ירושלמי על ויאמר קין אל הבל אחיו:

"אמר לית דין ולית דיין ולית עולם אוחרן וכו'"

פלא הוא, אדם גדול כקין, שהיה נביא, איך אפשר שיעשה אפיקורוס?

אבל עוד צריך עיון בענין קין הרי אמרו חז"ל על פי ויבא קין מפרי האדמה, שהביא מן הגרוע, ודבר זה קשה מאד להבין: מי שהוא בעצמו המציא ענין הקרבן, וא"כ הרגיש בתוכן ענינו ולא עשהו מצד ההרגל החיצוני, איך יביא מן הגרוע, שאין זה קרבן? (כי ענין הקרבן להקריב את עצמו, דהיינו עיקר שאיפתו...). אמנם שורש הדבר הוא מצד מדת הכילות. משונה הוא עד כמה כח המדה הרעה הזאת! כל פירות שבעולם היו לו לקין, ובוודאי היו כ"כ פירות מובחרים שלא היה יכול לאכול אף חלק קטן מהם, ואעפ"כ הביא מן הגרועים ועכב את המובחרים.

וכשלא נתקבל הקרבן נתקנא בהבל, ועי' במדרש (ב"ר פ' כ"ב) שעל חלוקת העולם היו מדיינים, ואף שחלק קין היה גדול מהכיל מ"מ נתקנא על היות שם אחר, שגם הוא בעלים על חלק מן העולם. והקנאה גברה בקין עד שהשיאתו להרוג את הבל, אך לא היה יכול להתאים רעה כזאת עם הכרתו את הקב"ה. אבל עדיין הקנאה דוחפת אותו למלאות שאיפתה, וסתירה זאת פעלה בו להצירה לו כל כך עד שהיה נאלץ לפשרה עכ"פ; דהיינו או לשבר שאיפתו ולאחוז בהכרתו באמת, או להניח לשאיפתו ולהתעלם לגמרי מהכרתו עד כדי התפקרות גמורה לומר "לית דין ולית דיין ולית עלמא אוחרן" וכו'. ובחר קין בדרך זו השנית, אפי' נגד ידיעתו הנבואית; כל כך גדול הוא כח הבחירה להתעלם מן האמת.

 

            וזהו מהלך כל אפיקורסות, - כל אדם יודע את האמת בלבבו, אלא שרצונותיו הרעים מביאים אותו לידי עבירות שא"א לו לתרצן לעצמו, ופנימיות לבו דוחפתו ליישב את הסתירה ע"י אפיקורסות. נמצא, כי אפיקורסות שקר משרשה.

(ר' אליהו דסלר,מכתב אליהו, א', ירושלים תשנ"ז, עמ' 174-173)

 

 

 1. מה הסיבה לכפירה על פי הרב דסלר?
 2. מהי סיבת  כפירתו של קין?
 3. כיצד ניתן לבאר את הכפירה בעידן  המודרני בהשוואה לכפירתו של קין?
 4. מה מסקנתו של הרב דסלר,וכיצד ניתן להתמודד עם הכפירה בזמננו?

 

אלישע בן אבויה (אחר)1

אלישע בן אבויה הוא אבטיפוס לתלמידי החכמים שיצאו לתרבות רעה, שנעשו לכופרים ובגדו ביהדות. העיקר הוא הסיבה הראשונה של כפירתו: הראשית שלא היתה כשורה. לפי תפיסת האגדה לא עמד אלישע בן אבויה בנסיון הדתי משום שכבר בראשית דרכו לא היתה כוונת מחשבתו לשם שמים, משום שמלכתחילה לא היתה אמונתו באלוקים כנה ושלימה. האגדה מספרת שאביו הפריש אותו לתורה מתוך נימוקים חיצוניים, משום שהושפע מכך שרבי אליעזר ורבי יהושוע ישבו בביתו ועסקו בדברי תורה והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני (בנגוד לגדולי ירושלים שעסקו ברקודים ובשירים יווניים) "וירדה אש מן השמים והקיפה אותם", וכיוון שראה שהשמחה וההתלהבות שרויות בעוסקים בתורה – הפריש את בנו לתורה. אלישע בן אבויה עצמו הביא בהדגשה מיוחדת את ביאורו של רבי עקיבא לפסוק "טוב אחרית דבר מראשיתו" – בזמן שהוא טוב מראשיתו. העיקר הוא הראשית. גם האגדה על אמו של אחר שעברה על בתי עבודה זרה והריחה ריח עכו"ם והיה מפעפע בכריסה כארס של נחש שייכת לעניין הראשית.

כיוון שהייתה ראשיתו מורעלת שוב לא היה יכול להתגבר על המשבר שעבר עליו אחר כך בעניין השכר והעונש. חשוב להדגיש במיוחד שזה בנין אב לכל משבר דתי שהוא מתעורר על ידי כך ש"נפקחות עיניו" של הצעיר לראות שיש צדיקים שנענשים על לא עוול בכפם ומכאן הוא מגיע להטיל ספק בהשגחת אלוקים וגם במציאות האלוהים. רק מי שהייתה בו אמונה חזקה מראשיתו – זוכה כאיוב לברכת האחרית שאחרי המשבר, לאמונה שעמדה במבחן. כששאל אלישע את רבי מאיר מה היה דורש באותו היום ענה לו: "וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו". רבי מאיר לא התכוון לכך שאחרית איוב הייתה טובה מראשיתו בזה שכפל לו הקב"ה את רכושו, אלא שהגיע למדרגה פנימית גבוהה אחרי שעמד בניסיון ורצה לרמוז לאלישע ללמוד מאיוב ולא להתיאש מן האמונה. אלישע התנגד לרבי מאיר והוסיף להדגיש שהכל תלוי בראשית וכיוון שראשיתו של אלישע לא הייתה מבוססת כל צרכה על כן אין לו סיכוי לעבור מספקנות לאמונה.

המסורות בדבר המשבר של אלישע בן אבויה והתחלת כפירתו הן בתחום השכר והעונש. לפי מסורת אחת ראה אדם עולה לראש הדקל ומקיים את מצוות התורה :"שלח תשלח את האם למען ייטב לך והארכת ימים". וירד והכישו נחש ומת. לפי מסורת אחרת ראה את לשונו של חוצפית המתורגמן (אחד מהרוגי מלכות) נגררת בפי חזיר, יצא וחטא. הוא הגיע למסקנה שאין דין ואין דיין, ויתר על חיים של אמונה וחי חיי שעה. מאז נעשה ל"אחר", כלומר חלה בו תמורה פנימית.

הוא לא האמין בכוח רצונו הפנימי לחזור לאמונה. זאת היא כוונתו באמרו ששמע בת קול האומרת: שובו בנים שובבים חוץ מאחר. וזאת היא כוונת האגדה שהילדים פסקו לה פסוקים כגון: ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקי וכיו"ב.

התעניינותו בספרי מינים ובשירים יווניים ונסיונו להשפיע על הילדים שבבית הועד (=שבבית הספר) שיניחו ספריהם וילכו להיות בנאים, נגררים, ציירים וחייטים אופייניים הם למשכילים המתבוללים שבכל הדורות. ואף על פי כן הובאו דבריו של אלישע בן אבויה במשנה ובברייתות. אלישע בן אבויה מופיע במסורת כאישיות טרגית שלא יכלה לעמוד בנסיון. תלמידו רבי מאיר נשאר נאמן לו גם אחרי שנודע טיבו ככופר. הוא אמר: "מצילין אלישע בזכות תורתו", וכשבאה בתו של אלישע לפני רבי יהודה הנשיא ואמרה לו:"רבי פרנסני" ואמר לה: "עדיין יש מזרעו בעולם?" מיד "ירדה אש מן השמים וסכסכה ספסלו של רבי". באגדה זו כבאגדות אחרות מתבטאת הערכה לאלישע בן אבויה2.


[1] בתוך: י' שכטר, על הוראת האגדה בבתי הספר התיכוניים,עמ' 12.

[2] הערה לעניין איוב ואלישע בן אבויה: אם ודאי לה לנפש מתחילה שעיקר קיומה הוא באמונה (שאי אפשר להתקיים בלי אמונה, שכל הקיום מתערער אם אין דין ואין דיין, אם אין בעל בית, אם אין על מי לסמוך בקוסמוס), ואחר כך נתקל האדם בניסיון מעין זה של אלישע בן אבויה) הלוחץ עליו להגיע למסקנה שהאדם עזוב ונתון בידי המקרה או בידי חוקי טבע עוורים ואין לו על מי לסמוך בעולם והמשבר הוא קשה והניסיון הוא רציני – אין ההתגברות עליו מביאה את האדם לידי "חטוף ואכול" ולא לידי אדישות והשלמה מתוך יאוש אלא לידי הכרעה אישית של קבלת אחריות דתית המחזקת את הקיום. וזהו עיקר תוכנו של ספר איוב.

אבל אם אין הדבר ודאי לנפש שאי אפשר להתקיים בלי האמונה באלוהים אם הנפש מסוגלת לקיום מדומה, לקיום ללא אלוהים, בא המשבר והופך את האדם ל"אחר", כלומר הורס את שארית הקיום. 

 

 

 

 1. מה המניע הישיר לכפירתו של אלישע בן אבויה?
 2. מה המניע העקיף לכפירתו של אלישע בן אבויה?
 3. איזה מן המניעים הוא משמעותי, לדעתו של ד"ר יוסף שכטר? נמקו!
 4. מה מבקש הכותב ללמוד מסיפורו של אלישע בן אבויה על עולם האמונה שלנו?

 

אמונה לאחר השואה ליאו בק

 

ליאו בק היה עצור בבוכנוולד עד סוף המלחמה. הוא נתנסה בכל מאורעות השואה ונשאר איתן באמונתו:

 

האלוהים אפוף מסתורין, אין הוא האל הנגלה, כי אם האל המתגלה. כל שעה בה קיימת יראת כבוד (reverence)  גדולה באדם, וממנה נובעת נכונות גדולה כלפי אלוהים - באותה שעה עצמה קרוב האדם אל אלוהיו.

מאחורי כל וודאות עומדת העלמה: מאחורי כל בהירות - מסתורין חדש... ומאחורי כל אלה, מעל לכל אלה, ומתחת לכל אלה, המיסתורין הגדול, שהוא מעבר למרחב ולזמן... אין בנמצא מחשבת אדם אשר פיענחה אותו או תוכל לפענחו. אך יראת הכבוד, אותה יראת כבוד שבלעדיה אין האהבה יכולה לחיות והנאמנות להתקיים - יראת כבוד זו יכולה להתקרב אליו, והיא שומעת את הקול בוקע ממנה "אהיה אשר אהיה".

ליאו בק

 

 

 1. מהו האלוקים ומהו טבעו, לפי ליאו בק?

 2. מהו הגשר המחבר בינינו לבין הווייתו של אלוקים כיום, לאחר המשבר של השואה?

 3. "והיא שומעת את הקול בוקע ממנה "אהיה אשר אהיה" – מה משמעות הפסוק, לפי ליאו בק?

 4. האם דבריו של ליאו בק רלוונטיים היום? נמקו.

 

תורת האבולוציה ותגובה של הרב קוק

להלן נביא היבטים מרכזיים בתיאוריית האבולוציה (ההתפתחות), ותגובה אחת של הרב קוק לתיאוריה זו. יש לציין כי בהגותו של הרב קוק מצויות עוד תגובות אבל בחרנו להביא תגובה זו.

 

הדילמות אודות תורת ההתפתחות (האבולוציה)
אבולוציה היא תהליך של שינוי הדרגתי ביצורים חיים שנמשך על פני דורות רבים.

מוצא המינים, של צמחים ובעלי חיים, החיים עכשיו על כדור האדמה, מיצורים חיים פשוטים יותר, שחיו בעבר על הכדור הזה, מקובל עכשיו כעובדה על ידי רובם הגדול של הביולוגים ואחריהם - ע"י רובם הגדול של המדענים האחרים; וכמו כן מקובל כעובדה כי מצבם הנוכחי של כל גופי השמים ושל כדור האדמה הוא תוצאה משורה ארוכה של שנויים, שנתהוו בחומר הקדום והראשוני אשר ממנו הם נוצרו. לתהליך ההיווצרות של כל מיני היצורים החיים, הקיימים עכשיו על כדור האדמה, מהיצורים החיים הפשוטים שהיו קיימים קודם, וכן גם לתהליך היווצרות המצב העכשווי של גופי השמים וכדור האדמה מהחומר הקדום הנ"ל, ניתן השם אבולוציה.

בשנת 1831 עלה אדם צעיר על הספינה ביגל, אשר הפליגה למסע של 5 שנים לדרום אמריקה. היה זה צ'ארלס דארווין הצטרף כמלווה של הקברניט, לטיול לפני כניסתו לעולם הכמורה.
דארווין התרשם מאוד ממה שראה במסעו, במיוחד התרשם ממגוון המינים באיי גלפאגוס, ומנקודות דמיון ושוני בין מינים שונים. בשובו, החליט לשנות את תוכניותיו ולהקדיש את עצמו להבנה של המנגנון שמאחורי עולם הטבע.

 

טענותיו העיקריות
ראשית, כל אורגניזם מעמיד צאצאים יותר מאלו המסוגלים לשרוד.
שנית, האורגניזמים נבדלים זה מזה, והבדלים אלה מורשים לצאצאים.
שלישית, להבדלים המורשים הללו יש השפעה על יכולתם של הצאצאים לשרוד ולהתרבות.
לכן, אותם הצאצאים, המותאמים יותר לסביבה, הם אלו שיעמידו עוד צאצאים, וגם להם יהיו התכונות המתאימות אותם לסביבה.

לאבולוציה, על פי דארווין אין תוכנית או מטרה. ההבדלים הראשוניים בין האורגניזמים הם מקריים, ואותם היצורים שבמקרה הם מותאמים יותר לסביבה שלהם, ישרדו ויביאו צאצאים לעולם. דורות רבים של בררה, הפועלת על הבדלים מקריים, יכולים להוביל להתפתחות לכיוון מסוים, ואפילו לתת לצופה תחושה של תכנון ושל ייעוד, על אף שבפועל אין זה כך.

בניגוד למה שמקובל לחשוב, דארווין מעולם לא אמר שהחזק שורד, אלא שהמתאים לסביבה שורד. ויחד עם זאת צריך לזכור שלפעמים הסביבה משתנה במהירות גדולה מידי מהיכולת של היצורים להשתנות, ואז אותם יצורים ייכחדו.

 

והאדם - מה מוצאו?
בסוף ספרו הראשון מציין דארווין, כי "אור יופץ על מוצא האדם ועל תולדותיו". ואכן, בשנת 1871 הוא פרסם את הספר מוצא האדם, וקבע בו כי האדם אינו שונה משאר בעלי-החיים: גם הוא - מוצאו מיצורים אחרים, והקרובים אליו ביותר הם הקופים.

מטבע הדברים תיאוריו ומסקנותיו של דארווין וסיעתו אינם הולמים למתואר בספר התורה בתיאור הבריאה על ידי אלוקים. עם תיאוריה זו אשר ביססה תיאוריות כפירה רבות מתמודד הרב קוק בדבריו להלן:

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
אין לנו שום נפקא מינה (הבדל) אם באמת היה בעולם המציאות תור של זהב (היינו מציאות גבוהה נעלה, כעין גן עדן), שהתענג אז האדם על רוב טובה גשמית ורוחנית (היינו שהיה בגן עדן בפועל), או שהוחלה (שהחלה) המציאות שבפועל מלמטה למעלה (היינו מן השפל אל הנעלה) מתחתית מדרגת ההויה עד רומה, וכך הולכת ומתעלה (בלי שהאדם היה בגן עדן בפועל). אנו צריכים רק לדעת, שיש אפשרות גמורה, שהאדם אפילו אם יתעלה במעלה גדולה, ויהיה מוכן לכל כבוד ועונג, אם ישחית דרכיו יוכל לאבד כל אשר לו, ויוכל להרע לעצמו ולתולדותיו עד דורות רבים מאד. וזה הלימוד יוצא לנו מהעובדה, של מציאות אדם בגן עדן וגירושו. ואדון כל הנשמות יודע עד כמה צריכה להיות עמוקה הרשימה בלב בני אדם להיות זהירים מן החטא, וכפי אותו העומק ממש באו אותיות על זה בתורת אמת.
                                                (הרב א.י. קוק, אגרות הראיה, אגרת קלד)

 

 

 1. מדוע , לדידו של הרב קוק, אין הבדל אם בריאת האדם החלה מיצור גבוה או מיצור נמוך?

 2. מה יתרונה של התאוריה האבולוציונית על פי הרב קוק?

 3. מה החשיבות שבתיאור הבריאה שבתורה?

 4. האם הרב קוק מקבל את התאוריה האבולוציונית?

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2010