education - חינוך מתמטיקה לבית ספר יסודי לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כיתה ב' 
המספרים הטבעיים בתחום ה-1000
 

הנושאים

 

דוגמאות והבהרות

א.

המספרים הטבעיים בתחום ה-1,000

 

 

-

מנייה וספירה ביחידות, בעשרות שלמות ובמאות שלמות

(10 שעות)

 

 

דוגמה לפעילות:

תלמיד אחד מתחיל לספור ביחידות. אחרי מספרים אחדים  עוצר אותו חברו ומרים כרטיס כמו:

 

 

 

 

על התלמיד הסופר להמשיך את הסדרה בהתאם:

 

 

 

המספרים הדו-ספרתיים והתלת-ספרתיים יוכרו על ידי המנייה והספירה. הספירה תתחיל גם במספרים שונים מ-1, למשל: ספור מ-17 עד 25.

-

קריאה וכתיבה של מספרים דו-ספרתיים ותלת-ספרתיים במילים ובספרות

 

 

 

-

ערך המקום במבנה

המספר, והאפס כ"שומר מקום"

 

מספר דו-ספרתי מייצג קבוצה של עשרות וקבוצה של יחידות.

 

 

 

אפס בעמודת היחידות מייצג מקום ריק, כלומר חוסר יחידות בודדות.

 

 

 

חשוב לתת את הדעת, שאין זה נכון לומר כי במספר 30 אין יחידות. יש בו 3 עשרות, שהן שלושים יחידות, אך אין בו יחידות בודדות.

 

 

 

מספר תלת-ספרתי מייצג קבוצה של מאות, קבוצה של עשרות וקבוצה של יחידות.

 

 

 

בניית סדרות של מספרים;

 

 

 

 

 

 

 

 

צרו סדרה על ידי הוספת 10:

 

 

 

 

א. ...,31 ,21 ,11

 

 

 

 

ב. ...,55 ,45 ,35

  

 

-

סדר המספרים

 

 

 

 

 

 

מצאו מספרים על פי תכונה שלהם:

 

 

 

 

א.  מספר הגדול ב-1 מ-84

ב.  מספר שנמצא אחרי 42 ולפני 66

ג.  מספר שנמצא בין 90 ל-101.

 

  

-

הבנת המשמעות של הוספת עשרות שלמות ומאות שלמות למספרים תלת-ספרתיים

 

 

 

 

א. במספר 375 שינו את ספרת העשרות ל-8.

    בכמה גדל המספר?

ב. במספר 375 נמחקה ספרת העשרות. איזה מספר התקבל?

 

  

-

שימושים במספרים דו-

ספרתיים ותלת-ספרתיים

 

 

 

 

 

 

א. יש לי 100 שקלים. אני רוצה לקנות ממתקים ב-40 שקלים.
    כמה אפשרויות יש לקבלת עודף בשטרות של 50, בשטרות
    של 20 ובמטבעות של 10 שקלים? רשמו אפשרויות שונות
    לקבלת העודף.

ב. מצאו דרכים שונות לשלם 30 שקלים במטבעות של 10
    שקלים ושל 5 שקלים. באיזו דרך תשלמו במספר המטבעות
    הרב ביותר?

 

 

 

 

 

  

-

פעילויות נוספות

 

חקר לוחות מספרים

 

 

 

 

 

 

 

 

א. חקר לוחות 100 שיש בהם 10 עמודות, 5 עמודות וכד';

ב. תנועות על לוח ה-100 לפי דרישות נתונות: תארו תנועות
    שונות (רק במאוזן או במאונך) כדי להגיע מהמספר 35
    למספר 42.

ג. בניית לוחות שלהם מספר שונה של עמודות. באיזו עמודה
    נמצא המספר 35 בלוח 4 עמודות? ובלוח 6 עמודות?

 

  

-

מספרים זוגיים

ואי-זוגיים

 

מספר זוגי הוא מספר שהוא כפולה של 2. הגדרה זו היא אחת מההגדרות של המספרים הזוגיים. הגדרה נוספת מופיעה בתכנית של כיתה א'.

 

 

 

 

 

 

מצאו מספרים זוגיים אותם ניתן לבנות מהספרות:

א. 7,3,4             ב. 4,2,5             ג. 5,3,0

 

  

 

 

 

שאלות חקירה:

 

 

 

 

 

א. האם סכומם של מספרים זוגיים הוא זוגי?

 

 

 

 

ב. האם סכומם של שני מספרים אי-זוגיים הוא אי-זוגי?

ג. מה בדבר זוגי ואי-זוגי?

הערה: מטרת המשימה היא להגיע להכללה.

 

  

 

-

שיטת האלף-בית עד ל

 

התלמידים יכירו את ערכי האותיות א-ל ויכתבו מספרים בשיטת האלף-בית העברי עד ל-39. הם יתאמנו בכתיבת ימי החודש העברי. יש לעמוד על כתיבת ה-15 כ-ט"ו וה-16 כ-ט"ז.

 

 

 

אפשר לעסוק בגימטרייה של מילים פשוטות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2009