education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
דגם הוראה: שילוב כישורי חשיבה בהוראת המקרא
הריב בין רועי אברהם לבין רועי לוט
 

במסגרת הוראת סיפורי האבות בכלל, וסיפורי אברהם בפרט, לומדים התלמידים לאפיין את דמות האבות דרך היכרות עם פעולותיהם ואופן התמודדותם עם האתגרים שמציבה בפניהם המציאות.  אסטרטגיית החשיבה של פתרון בעיות יכולה לתת לתלמידים כישורים ומיומנויות חשובות לחייהם וכן מפתח להבנה טובה יותר של הסיפור: אופני ההתמודדות של אברהם עם הבעיות הניצבות לפניו הם שיעלו באופן מוחשי את דמותו ואופיו והם שיספקו מענה לשאלה הגדולה: מדוע דווקא אברהם נבחר להיות אבי האומה?

 

סיפור הריב בין רועי אברם ובין רועי לוט הוא סיפור פשוט שקל להזדהות עמו, היות שה"בעיה" היא בין שני אנשים פרטיים  בני אותה  משפחה  סיפורים הקרובים לעולם הילד. להוראת הסיפור דרכים רבות. ביחידת הוראה זו נתמקד בדרך של הפעלה והקניה של שילוב מיומנויות החשיבה בהוראת התנ"ך. מצד אחד מסייע הסיפור ליישום, להבנה ולהפנמה טובה יותר של אסטרטגיית החשיבה ומצד אחר , מסייעת האסטרטגיה להזדהות ולהבנה טובה יותר של הסיפור עצמו. בחטיבה זו מוקדש זמן רב יחסית להוראה ולתרגול אסטרטגיית החשיבה מתוך הנחה שהיא מוצגת בפעם הראשונה ובשיעורים הבאים יוכלו התלמידים ליישם את הנלמד בשיעור זה (כגון פרקים י"ג, י"ח ,כ"א וכ"ב).

 

מתוך כל תהליך פתרון בעיות כתהליך מחשבתי מורכב נתמקד בדגם זה  במיומנויות: הגדרת הבעיה והצעת פתרונות אפשריים המותאמים לגיל הלומדים בכיתה ב'.

 

 

 

 

חברי הוועדה:

  • מרכזת הוועדה: נינה בן אהרון, מפקחת תחום תנ"ך ממלכתי,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
  • כותב הדגם: אריאל פוגלמן, מורה ומדריך לתנ"ך
  • חברים:
    • דרורה הלוי, מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי
    • גילה רחמים, מדריכה ארצית לתנ"ך בחינוך הממלכתי
    • בלהה גפני-רייכמן, מדריכה באגף לתכנון ולפתוח תכניות לימודים
  • עריכת לשון: דרורה וועדיה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss