education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים דידקטיים וחומרי העשרה
 

שלמה ופילוג הממלכה | סיפורי אליהו | חורבן ישראל | ממסע סנחריב ועד חורבן יהודה | נבואה

 

הסטוריוגרפיה

 

מבוא להיסטוריוגרפיה המקראית

 

מלכים א' י' 1 - 13

 

מלכים א' י"א 13-1, 43-26

 

מלכים א' י"ב

 

סיפורי אליהו

 

 

מלכים א' ט"ז

 

מלכים א' י"ז

 

מלכים א' י"ח

 

מלכים א' י"ט

 

מלכים א' כ"א

 

מלכים ב' ט"ו

 

מלכים ב' י"ז

 

מלכים ב' י"ח

 

מלכים ב' כ"א

 

דברי הימים ב' ל"ג, 1- 20

מלכים ב' כ"ב

 

מלכים ב כ"ג, 1 -14, 25- 30

 

מלכים ב כ"ד 8 - 20

 

מלכים ב' כ"ה

 

דברים י"ב - ריכוז הפולחן

 

דברים ט"ז 21 - 22

 

נבואה

הרצאה מצולמת, צמיחת הנבואה הקלאסית, ד"ר דוד כהן צמח

 

הרצאה מצולמת, אחרי מלכים שלושת היודים בסדר הפוך ושנים עשר, ד"ר רוני מגידוב

 

עמוס א', 1- 2

 

עמוס ד', ה'

 

ישעיה א'

 

ישעיה ב' 1 - 4

 

ירמיהו - רקע כללי

 

ירמיה ז'

 

ירמיה כ"ה 1- 14

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2017  

עדכוני rss